Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Justera Viloläge

  1. På kontrollpanelen går du till:

     > Inställningar >  > Inställningar >  > Allmänna inställningar >  > Tidsgränser >  > Viloläge > 

  2. I fältet Viloläge anger du hur antalet minuter skrivaren ska vara inaktiv innan den försätts i viloläge.

  3. Verkställ ändringarna.

Var denna artikel användbar?
Top