Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Yleisasetukset-valikko

NäppäinToiminto

  Näytön kieli

 • English
 • Francais
 • Deutsch
 • Italiano
 • Espanol
 • Dansk
 • Norsk
 • Nederlands
 • Svenska
 • portugali
 • suomi
 • venäjä
 • Polski
 • kreikka
 • Magyar
 • Turkce
 • Cesky
 • Kiina (yksinkertaistettu)
 • Kiina (perinteinen)
 • korea
 • japani

Määritä näytön kieli.

Huomautus:  Kaikki kielet eivät ole käytettävissä kaikissa tulostinmalleissa. Voi olla tarpeen asentaa erityislaitteisto, jotta kyseiset kielet näkyvät.

  Näytä tarvikearviot

 • Näytä arviot
 • Älä näytä arvioita

Näytä tarvikkeiden arviot ohjauspaneelissa, Embedded Web Server -palvelimessa, valikkoasetuksissa ja laitetilastojen raporteissa.

Huomautus:  Oletusasetus on Näytä arviot.

  Säästötila

 • Ei käytössä
 • Virta
 • Virta/paperi
 • Paperi

Minimoi virran, paperin ja erikoismateriaalin kulutus.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Ei käytössä.
 • Kun Eco Mode -tilaksi on määritetty Virta tai Paperi, suorituskyky voi alentua, mutta tulostuslaatu ei heikkene.

  Hiljainen tila

 • Ei käytössä
 • Käytössä

Hiljennä tulostimen käyttöääntä.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Suorita alkumääritys

 • Kyllä
 • Ei

Suorita ohjattu asennustoiminto.

  Näppäimistö

 • Näppäimistön tyyppi
  • English
  • Francais
  • Francais Canadien
  • Deutsch
  • Italiano
  • Espanol
  • kreikka
  • Dansk
  • Norsk
  • Nederlands
  • Svenska
  • suomi
  • portugali
  • venäjä
  • Polski
  • Sveitsin saksa
  • Sveitsin ranska
  • korea
  • Magyar
  • turkki
  • tšekki
  • Kiina (yksinkertaistettu)
  • Kiina (perinteinen)
  • japani
 • Mukautettu avain 1
 • Mukautettu avain 2

Määritä näyttönäppäimistön kieli ja mukautettujen näppäinten tiedot.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Mukautettu avain 2 näkyy vain tietyissä tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.

  Paperikoot

 • Yhdysvallat
 • Metrinen

Määritä paperikokojen mittayksikkö.

Huomautus:  Oletusasetus on US.

  Näytetyt tiedot

 • Vasemmalla puolella
 • Oikealla puolella

Määritä, mitä aloitusnäytön yläkulmissa näkyy.

  Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Ei mitään
 • IP-osoite
 • Pääkoneen nimi
 • Yhteystiedon nimi
 • Paikka
 • Päivämäärä/aika
 • mDNS/DDNS-palvelun nimi
 • Zero Configuration-nimi
 • Mukautettu teksti [x]
 • Mallinimi

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Vasen reuna -oletus on IP-osoite.
 • Oikea reuna -oletus on Päiväys/Aika.

  Näytetyt tiedot (jatkuu)

 • Mukautettu teksti [x]

Mukauta tekstiä, joka aloitusnäytön yläkulmissa näkyy.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Voit kirjoittaa enintään 32 merkkiä.

  Näytetyt tiedot (jatkuu)

 • Musta väri

Määritä mustan värin näytettävät tiedot.

  Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Näyttöajankohta
  • Älä näytä
  • Näyttö
 • Näytössä näkyvä viesti
  • Oletus
  • Vaihtoehtoinen
 • Oletus
  • [tekstimerkintä]
 • Vaihtoehtoinen
  • [tekstimerkintä]

  Huomautuksia:

  • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
  • Näyttöajankohdan oletusasetuksena on Älä näytä.
  • Näytössä näkyvän viestin tehdasasetuksena on Oletus.

  Näytetyt tiedot (jatkuu)

 • Paperitukos
 • Lisää paperia
 • Huoltovirheet

Määritä Paperitukos-, Lisää paperia- ja Huoltovirheet-kohtien näyttötietoja.

  Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Näyttö
  • Kyllä
  • Ei
 • Näytössä näkyvä viesti
  • Oletus
  • Vaihtoehtoinen
 • Oletus
  • [tekstimerkintä]
 • Vaihtoehtoinen
  • [tekstimerkintä]

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Näytä-asetuksen oletusasetus on Ei.
 • Näytössä näkyvän viestin tehdasasetuksena on Oletus.

  Aloitusnäytön mukauttaminen

 • Vaihda kieli
 • Haku pidossa olevista töistä
 • Pidossa olevat työt
 • USB-asema
 • Profiilit ja sovellukset
 • Kirjanmerkit
 • Käyttäjän työt

Muuta ohjauspaneelissa näytettäviä kuvakkeita.

  Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Näyttö
 • Älä näytä

Huomautuksia:

 • Profiilit ja sovellukset -kohta näkyy vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Näyttö on oletusasetus Haku pidossa olevista töistä-, Pidossa olevat työt- ja USB-asema-kohdissa.
 • Älä näytä on Vaihda kieli-, Profiilit ja sovellukset-, Kirjanmerkit- ja Käyttäjän työt -asetusten oletusasetus.

  Aloitusnäytön mukauttaminen

 • Lomakkeet ja suosikit
 • Tausta ja vapaa näyttö
 • Ympäristöasetukset

Muuta ohjauspaneelissa näytettäviä kuvakkeita.

  Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Näyttö
 • Älä näytä

Huomautuksia:

 • Nämä asetukset tulevat näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Näyttö on oletusasetus.

  Päivämäärämuoto

 • KK‑PP‑VVVV
 • PP‑KK‑VVVV
 • VVVV‑KK‑PP

Määrittää päivämäärän muodon.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • KK-PP-VVVV on Yhdysvalloissa oletusasetus.

  Aikamuoto

 • 12 tunnin järjestelmä (am/pm)
 • 24 tunnin järjestelmä

Määrittää tulostimen ajan muodon.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • 12 tunnin järjestelmä (am/pm) on oletusasetus.

  Näytön kirkkaus

 • 20–100

Määritä näytön kirkkaus.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • 100 on oletusasetus.

  Tulostuksen valaistus

 • Normaali-/valmiustila
  • Ei käytössä
  • Himmeä
  • Kirkas

Aseta alustan valon määrä.

Huomautuksia:

 • Jos Eco Mode -tilaksi on asetettu Energia tai Energia/Paperi, oletusasetus on Himmeä.
 • Jos Eco Mode -tilaksi on asetettu Ei käytössä tai Paperi, oletusasetus on Kirkas.
 • Tämä valikko näkyy vain, kun merkkivalo on asennettu alustaan tai kun merkkivalolla varustettu valinnainen alusta on lisätty.

  Äänipalaute

 • Painikepalaute
  • Käytössä
  • Ei käytössä
 • Äänenvoimakkuus
  • 1–10

Määritä painikkeen äänenvoimakkuus ja palaute.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Painikepalautteen oletusasetus on Käytössä.
 • Äänenvoimakkuuden oletusasetus on 5.

  Näytä kirjanmerkit

 • Kyllä
 • Ei

Määritä, näkyvätkö kirjanmerkit Pidossa olevat työt -alueella.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Oletusasetus on Kyllä.

  Verkkosivun päivitysväli

 • 30–300

Määritä, minkä ajan välein Embedded Web Server päivittyy.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Oletusasetus on 120 sekuntia.

  Yhteystiedon nimi

Määrittää tulostimen yhteyshenkilön nimen.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Yhteyshenkilön nimi tallennetaan Embedded Web Server -palveluun.

  Paikka

Määritä tulostimen sijainti.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Sijainti tallennetaan Embedded Web Server -palveluun.

  Hälytykset

 • Hälytysäänen määritys
 • Kasetin hälytys
 • Nidontahälytys
 • Rei'ityshälytys

Määritä hälytysääni kuulumaan tilanteessa, jossa vaaditaan käyttäjän toimia.

  Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Ei käytössä
 • Yksittäinen
 • Jatkuva

Huomautuksia:

 • Hälytysäänen määritys -asetuksen oletusasetus on Yksittäinen.
 • Kasetin hälytys-, Nidontahälytys- ja Rei'ityshälytys-kohtien oletusasetus on Ei käytössä.

  Aikakatkaisut

 • Valmiustila
  • Ei käytössä
  • 1–240

Määritä käyttämättömyysaika, jonka kuluttua tulostin siirtyy virransäästötilaan.

Huomautuksia:

 • Valmiustila-kohta näkyy vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Oletusasetus on 15 minuuttia.

  Aikakatkaisut

 • lepotila
  • Ei käytössä
  • 1–120

Määritä käyttämättömyysaika, jonka kuluttua tulostin siirtyy lepotilaan.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 20 minuuttia.
 • Ei käytössä näkyy vain, kun Virransäästö-asetuksena on Ei käytössä.

  Aikakatkaisut

 • Tulosta näyttö sammutettuna
  • Salli tulostus näyttö sammutettuna
  • Näyttö päällä tulostettaessa

Tulosta työ, kun näyttö on sammutettuna.

Huomautus:  Näyttö päällä tulostettaessa on oletusasetus.

  Aikakatkaisut

 • Säästötilan aikakatkaisu
  • Ei käytössä
  • 20 minuuttia
  • 1 tunti
  • 2 tuntia
  • 3 Hours (24 tuntia)
  • 6 tuntia
  • 1 päivä
  • 2 pv
  • 3 pv
  • 1 viikko
  • 2 viikkoa
  • 1 kk

Määrittää ajan, jonka jälkeen tulostin siirtyy horrostilaan.

Huomautus:  Oletusasetus on 3 päivää.

  Aikakatkaisut

 • Horrostilan aikakatkaisu yhteyden ollessa olemassa
  • Horros
  • Ei horrostilaa

Aseta tulostin horrostilaan, vaikka aktiivinen Ethernet- tai faksiyhteys on olemassa.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei horrostilaa.

  Aikakatkaisut

 • Näytön aikakatkaisu
  • 15–300

Määritä käyttämättömyysaika, jonka kuluttua näyttö palaa valmiustilaan.

Huomautus:  Oletusasetus on 30 sekuntia.

  Aikakatkaisut

 • Pitkä näytön aikakatkaisu
  • Ei käytössä
  • Käytössä

Pysy samassa paikassa ja nollaa Näytön aikakatkaisu -asetus aloitusnäyttöön palaamisen sijaan.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Oletusasetus on Ei käytössä.

  Aikakatkaisut

 • Tulostuksen aikakatkaisu
  • Ei käytössä
  • 1–255

Määritä tulostin lopettamaan tulostustyö sen jälkeen, kun se on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Huomautuksia:

 • 90 sekuntia on oletusasetus.
 • Kun määritetty aika on kulunut, kaikki tulostimessa olevat osittain tulostetut sivut tulostetaan.
 • Tulostuksen aikakatkaisu on käytettävissä vain, kun PCL-emulointi on käytössä.

  Aikakatkaisut

 • Odotuksen aikakatkaisu
  • Ei käytössä
  • 15–65535

Määritä, miten kauan tulostin odottaa lisätietoja, ennen kuin se peruuttaa tulostustyön.

Huomautuksia:

 • 40 sekuntia on oletusasetus.
 • Odotuksen aikakatkaisu on käytettävissä ainoastaan, kun tulostin käyttää PostScript-emulointia.

  Aikakatkaisut

 • Työn säilyttämisen aikakatkaisu
  • 5–255

Määritä, miten kauan tulostin odottaa käyttäjän toimia, ennen kuin liikaa resursseja vaativa työ siirretään pitoon.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on 30 sekuntia.
 • Tämä valikko näkyy ainoastaan, jos laitteeseen on asennettu kiintolevy.

  Virheenkorjaus

 • Automaattinen uudelleenkäynnistys
  • Käynnistä uudelleen, kun järjestelmä on vapaa
  • Uudelleenkäynnistys aina
  • Ei uudelleenkäynnistystä

Aseta tulostin käynnistymään uudelleen virhetilanteessa.

Huomautus:  Oletusasetus on Käynnistä uudelleen aina.

  Virheenkorjaus

 • Uudelleenkäynnistysten enimmäismäärä
  • 1–20

Määritä tulostimen suorittamien automaattisten uudelleenkäynnistysten määrä.

Huomautus:  5 on oletusasetus.

  Tulostuksen palautus

 • Automaattinen jatko
  • Ei käytössä
  • 5–255

Tulostin saa jatkaa toimintaansa automaattisesti tietyissä offline-tilanteissa, joita ei ole ratkaistu määritetyn ajanjakson kuluessa.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Tulostuksen palautus

 • Tukosselvitys
  • Käytössä
  • Ei käytössä
  • Automaattinen

Määritä, tulostaako tulostin juuttuneet sivut.

Huomautus:  Oletusasetus on Automaattinen. Tulostin tulostaa jumiutuneet sivut uudelleen, jos sivujen säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita tulostimen muihin tehtäviin.

  Tulostuksen palautus

 • Tukosavustaja
  • Käytössä
  • Ei käytössä

Aseta tulostin tarkistamaan paperitukokset automaattisesti.

Huomautus:  Oletusasetus on Käytössä.

  Tulostuksen palautus

 • Sivunsuojaus
  • Ei käytössä
  • Käytössä

Määritä tulostin tulostamaan sivun oikean tulostusmuodon.

Huomautus:  Oletusasetus on Ei käytössä.

  Helppokäyttöasetukset

 • Pitkä näytön aikakatkaisu
  • Käytössä
  • Ei käytössä

Pysy samassa paikassa ja nollaa Näytön aikakatkaisu -asetus aloitusnäyttöön palaamisen sijaan.

Huomautuksia:

 • Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.
 • Oletusasetus on Ei käytössä.

  Helppokäyttöasetukset

 • Puhenopeus
  • Erittäin hidas
  • Hidas
  • Normaali
  • Nopea
  • Nopeampi
  • Erittäin nopea
  • Ripeä
  • Erittäin ripeä
  • Nopein

Säädä Ääniohjauksen puhenopeutta.

Huomautus:  Oletusasetus on Normaali.

  Helppokäyttöasetukset

 • Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
  • 1–10

Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus.

Huomautus:  5 on oletusasetus.

  Lexmarkille lähetettävät tiedot

 • Tarvikkeet ja sivunkäyttö (anonyymi)
  • Käytössä
  • Ei käytössä

Lähetä anonyymejä laitetietoja Lexmarkille.

Huomautus:  Oletusarvoon vaikuttavat ensiasennuksen valinnat.

  Paina lepopainiketta

 • Älä tee mitään
 • Lepo
 • Horros

Määritä, miten tulostin reagoi vapaatilassa lepopainikkeen lyhyeen painallukseen.

Huomautus:  Oletusasetus on Lepo.

  Pidä lepopainiketta painettuna

 • Älä tee mitään
 • Lepo
 • Horros

Määritä, miten tulostin reagoi käyttämättömyystilassa lepopainikkeen pitkään painallukseen.

Huomautus:  Oletusasetus on Älä tee mitään.

  Tehdasasetukset

 • Älä palauta
 • Palauta nyt

Palauta tulostimen tehdasasetukset.

Huomautuksia:

 • Oletusasetus on Älä palauta.
 • Kaikki RAM-muistiin tallennetut lataukset poistetaan. Tämä ei vaikuta flash-muistiin tai tulostimen kiintolevylle tallennettuihin latauksiin.

  Mukautettu aloitusviesti

 • Ei käytössä
 • IP-osoite
 • Pääkoneen nimi
 • Yhteystiedon nimi
 • Paikka
 • Zero Configuration-nimi
 • Mukautettu teksti 1

Valitse mukautettu aloitusviesti, joka näkyy tulostimen tilan vaihtoehtoisena näyttönä.

Huomautus:  Tämä valikko näkyy vain tulostinmalleissa, joissa ei ole kosketusnäyttöä.

  Vie asetuspaketti

 • Vienti

Vie määrityspaketti flash-asemaan.

  Vie pakattu lokitiedosto

 • Vienti

Vie tulostimen pakattujen lokien tiedosto flash-asemaan.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top