Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Byta ut bildhanteringsenheten

 1. Tryck på den främre luckan och fäll sedan ner luckan till universalarkmataren.

 2. Dra ut tonerkassetten ur skrivaren med hjälp av handtaget.

 3. Lyft det gröna handtaget och dra ut bildhanteringsenheten ur skrivaren.

 4. Packa upp den nya bildhanteringsenheten och skaka den.

 5. Avlägsna allt förpackningsmaterial från bildhanteringsenheten.

  Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Vidrör inte fotoenhetens cylinder. Det kan påverka utskriftskvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 6. Installera bildhanteringsenheten genom att rikta in pilarna på enhetens sidskenor med pilarna på sidskenorna inuti skrivaren.

 7. Sätt in tonerkassetten i skrivaren genom att passa in dess skenor med pilarna på sidoskenorna inuti skrivaren.

 8. Stäng universalarkmatarens lucka och den främre luckan.

Var denna artikel användbar?
Top