Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Konfigurere skriveren i et trådløst nettverk ved hjelp av Wi-Fi Protected Setup

Før du kobler skriveren til et trådløst nettverk, må du kontrollere følgende:

 • Tilgangspunktet (den trådløse ruteren) er WPS-sertifisert eller -kompatibel (Wi‑Fi Protected Setup). Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.
 • Det er installert en trådløs nettverksadapter i skriveren din som fungerer som den skal. Du finner mer informasjon i instruksjonsarket som fulgte med den trådløse nettverksadapteren.

  Bruke trykknappmetoden

 1. Avhengig av skrivermodellen navigerer du til ett av følgende:

  •  > Innstillinger >  > Nettverk/porter >  > Nettverk  [x] >  > Nettverk  [x]  -oppsett >  > Trådløs >  > Wi‑Fi Protected Setup >  > Start trykknappmetoden
  •  > Nettverk/porter > Nettverk  [x] > Nettverk  [x]  -oppsett > Trådløs > Wi‑Fi Protected Setup > Start trykknappmetoden
  •  > Nettverk/porter > Nettverk  [x] > Nettverk  [x]  -oppsett > Trådløs > Wi‑Fi Protected Setup > Start trykknappmetoden
 2. Følg instruksjonene i vinduet på skriveren.

  Bruke PIN-metoden

 1. Avhengig av skrivermodellen navigerer du til ett av følgende:

  •  > Innstillinger >  > Nettverk/porter >  > Nettverk  [x] >  > Nettverk  [x]  -oppsett >  > Trådløs >  > Wi‑Fi Protected Setup >  > Start PIN-metode
  •  > Nettverk/porter > Nettverk  [x] > Nettverk  [x]  -oppsett > Trådløs > Wi‑Fi Protected Setup > Start PIN-metode
  •  > Nettverk/porter > Nettverk  [x] > Nettverk  [x]  -oppsett > Trådløs > Wi‑Fi Protected Setup > Start PIN-metode
 2. Kopier den åttesifrede WPS-PIN-koden.

 3. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til tilgangspunktet i adressefeltet.

  Merknader:

  • IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.
 4. Åpne WPS-innstillingene. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.

 5. Angi den åttesifrene PIN-koden, og lagre innstillingen.

Var denne artikkelen nyttig?
Top