Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Forberede oppsett av skriveren i et trådløst nettverk.

Merknader:

 • Kontroller at den trådløse nettverksadapteren er installert i skriveren og fungerer som den skal. Du finner mer informasjon i instruksjonsarket som fulgte med den trådløse nettverksadapteren.
 • Kontroller at tilgangspunktet (den trådløse ruteren) er på og fungerer som det skal.

Sørg for å ha følgende informasjon før du konfigurerer skriveren i et trådløst nettverk:

 • SSID - SSID blir også kalt nettverksnavn.
 • Trådløs modus (eller nettverksmodus) – Modusen er enten infrastruktur eller ad hoc.
 • Kanal (for ad hoc-nettverk) - Kanalen er som standard automatisk for infrastrukturnettverk.
 • Enkelte ad hoc-nettverk krever også automatisk innstilling. Kontakt nettverksansvarlig hvis du ikke er sikker på hvilken kanal du skal velge.
 • Sikkerhetsmetode—Det finnes fire grunnleggende alternativer for sikkerhetsmetode:
  • WEP-nøkkel
  • Hvis nettverket benytter mer enn én WEP-nøkkel, skriver du inn opptil fire i de angitte feltene. Velg nøkkelen som for øyeblikket er i bruk på nettverket ved å velge standard WEP overføringsnøkkel.
  • WPA eller WPA2 forhåndsdelt nøkkel eller passfrase
  • WPA inkluderer kryptering som et ekstra lag med sikkerhet. Du kan velge mellom AES eller TKIP. Kryptering må angis for samme type på ruteren og skriveren, ellers vil ikke skriveren kunne kommunisere i nettverket.
  • 802.1X–RADIUS
  • Hvis du installerer skriveren på et 802.1X-nettverk, kan du ha behov for følgende:

   • Godkjenningstype
   • Intern godkjenningstype
   • 802.1X-brukernavn og -passord
   • Sertifikater
  • Ingen sikkerhet
  • Hvis det trådløse nettverket ikke bruker noen type sikkerhet, får du ikke tilgang til noen sikkerhetsinformasjon.
  • Merk:  Vi anbefaler ikke å bruke et usikret trådløst nettverk.

  Merknader:

  • Hvis du ikke kjenner SSID-navnet til nettverket som datamaskinen er koblet til, må du starte verktøyet for oppsett av trådløs tilkobling for nettverksadapteren og se etter nettverksnavnet. Hvis du ikke kan finne SSID-navnet eller sikkerhetsinformasjonen for nettverket, kan du se i dokumentasjonen til tilgangspunktet eller kontakte systemadministratoren.
  • Se i dokumentasjonen eller websiden for tilgangspunktet, eller spør systemansvarlig for å finne ut hvordan du kan finne den forhåndsdelte WPA-/WPA2-nøkkelen eller -passordet for det trådløse nettverket.
Var denne artikkelen nyttig?
Top