Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Zakládání médií do univerzálního podavače

 1. Tahem dolů otevřete dvířka univerzálního podavače.

  Poznámka:  Nevkládejte nic do univerzálního podavače ani jej nezavírejte během tisku.

 2. Vytáhněte nástavec univerzálního podavače.

  Poznámka:  Jemně nasměrujte nástavec tak, aby byl univerzální podavač plně roztažený a otevřený.

 3. Posuňte vodicí lištu šířky do odpovídající polohy pro formát zakládaného papíru.

  Poznámka:  K nastavení vodicích lišt použijte indikátory formátu papíru na spodní straně zásobníku.

 4. Připravte se založit papír nebo zvláštní médium.

  • Ohněte listy papíru vzad a vpřed, abyste je uvolnili, a potom je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.
  • Uchopte průhledné fólie za okraje a prolistujte je. Srovnejte okraje podle rovné plochy.
  • Poznámka:  Nedotýkejte se strany průhledných fólií, na kterou se bude tisknout. Dejte si pozor, ať je nepoškrábete.

  • Prohněte stoh obálek dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily, a poté je prolistujte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.
 5. Založte papír nebo speciální média.

  Poznámka:  Zasuňte stoh zlehka do univerzálního podavače až na doraz.

  • Vždy vkládejte pouze jeden formát a typ papíru nebo speciálního média.
  • Dbejte, aby byl papír v univerzálním podavači umístěn volně, naplocho a nebyl ohnutý nebo pomačkaný.
  • Hlavičkový papír se zakládá různě podle toho, zda je instalována doplňková dokončovací sešívačka.
  • Bez doplňkové dokončovací sešívačkyS doplňkovou dokončovací sešívačkou

   Jednostranný tisk

   Jednostranný tisk

   Oboustranný tisk

   Oboustranný tisk

  • Pokud vkládáte předem děrovaný papír pro použití s dokončovací sešívačkou, zkontrolujte, zda jsou otvory na dlouhé straně papíru na pravé straně zásobníku.
  • Jednostranný tiskOboustranný tisk

   Poznámka:  Pokud jsou otvory na dlouhé straně papíru na levé straně zásobníku, může dojít k zaseknutí.

  • Obálky vkládejte otočené chlopní dolů na levou stranu univerzálního podavače.
  • Varování – nebezpečí poškození:  Nikdy nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, prasklinami, okénky, barevnými okraji nebo samolepícími plochami. Takové obálky by mohly vážně poškodit tiskárnu.

  • Ujistěte, že výška papíru nebo speciálních médií nepřesahuje označenou maximální náplň papíru.
  • Varování – nebezpečí poškození:  Přeplnění podavače může způsobit uvíznutí papíru.

 6. Při použití vlastního nebo univerzálního formátu papíru upravte vodítka šířky tak, aby se lehce dotýkala boků stohu papíru.

 7. V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát a typ papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.

  Poznámka:  Nastavte správný formát a typ papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a problémům s kvalitou tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top