Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

 1. Vytáhněte zásobník.

  Poznámky:

  • Pokud vkládáte papír formátu Folio, Legal nebo Oficio, zásobník mírně zvedněte a vytáhněte zcela ven.
  • Zásobníky neodstraňujte v průběhu tiskové úlohy ani je-li na displeji zobrazena zpráva Zaneprázdněna. V opačném případě by mohlo dojít k uvíznutí papíru.
 2. Stiskněte pojistku vodicí lišty šířky podle obrázku a posuňte lištu do polohy odpovídající formátu zakládaného papíru až zacvakne na místo.

  Poznámka:  K nastavení vodicích lišt použijte indikátory formátu papíru na spodní straně zásobníku.

 3. Odjistěte vodicí lištu délky, stiskněte lištu a posuňte ji do polohy odpovídající formátu zakládaného papíru.

  Poznámky:

  • Zajistěte vodicí lištu délky pro všechny formáty papíru.
  • K nastavení vodicích lišt použijte indikátory formátu papíru na spodní straně zásobníku.
 4. Ohněte listy papíru dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily a pak je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

 5. Vložte stoh papíru potiskovanou stranou dolů.

  Poznámka:  Zkontrolujte, zda je správně vložen papír nebo obálka.

  • Hlavičkový papír se zakládá různě podle toho, zda je instalována doplňková dokončovací sešívačka.
  • Bez doplňkové dokončovací sešívačkyS doplňkovou dokončovací sešívačkou

   Jednostranný tisk

   Jednostranný tisk

   Oboustranný tisk

   Oboustranný tisk

  • Pokud vkládáte předem děrovaný papír pro použití s dokončovací sešívačkou, zkontrolujte, zda jsou otvory na dlouhé straně papíru na pravé straně zásobníku.
  • Jednostranný tiskOboustranný tisk

   Poznámka:  Pokud jsou otvory na dlouhé straně papíru na levé straně zásobníku, může dojít k zaseknutí.

  • Nezasouvejte papír do zásobníku. Vložte papíru podle obrázku.
  • Pokud vkládáte obálky, musí být otočené chlopní nahoru a vložené na levé straně zásobníku.
  • Zkontrolujte, zda papír nepřesahuje plnou čáru označující maximální naplnění na postranních vodicích lištách papíru.
  • Varování – nebezpečí poškození:  Přeplnění zásobníku může způsobit uvíznutí papíru.

  • Pokud používáte štítkový karton, štítky nebo jiné typy speciálních médií, zkontrolujte, zda papír nepřesahuje přerušovanou čáru maximálního naplnění na postranních vodicích lištách papíru.
 6. Při použití vlastního nebo univerzálního formátu papíru upravte vodítka papíru tak, aby se lehce dotýkala boků stohu papíru, a poté zajistěte vodítko délky.

 7. Vložte zásobník.

 8. V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát a typ papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.

  Poznámka:  Nastavte správný formát a typ papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a problémům s kvalitou tisku.

Byl tento článek užitečný?
Top