Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Problémy se zásobníkem

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Vytáhněte zásobník a proveďte nejméně jeden z následujících kroků:

  • Zkontrolujte, zda papír nebyl nesprávně podán nebo zda nedošlo k uvíznutí.
  • Zkontrolujte, zda jsou vodicí zarážky papíru zarovnány s vodicími zarážkami papíru na dně zásobníku.
  • Pokud tisknete na papír s vlastním formátem, ujistěte se, že se vodítka papíru dotýkají okrajů papíru.
  • Ujistěte se, že papír nepřesahuje indikátor maximálního možného naplnění papírem.
  • Ověřte, zda papír leží v zásobníku rovně.
 2. Zkontrolujte, zda je zásobník správně zavřen.

Funguje zásobník?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

 1. Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Funguje zásobník?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

  Zkontrolujte, zda je zásobník nainstalován a zda jej tiskárna rozpoznala.

 • Vytiskněte stránku s nastavením a zkontrolujte, jestli je zásobník uveden v seznamu instalovaných funkcí.

Je zásobník uveden na stránce nastavení nabídek?

Přejděte ke kroku 4.

Znovu nainstalujte zásobník. Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané se zásobníkem.

Krok 4

Ujistěte se, že je zásobník k dispozici v ovladači tiskárny.

Poznámka:  V případě potřeby přidejte zásobník do ovladače tiskárny ručně, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Je zásobník k dispozici v ovladači tiskárny?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na podpora zákazníků.

Byl tento článek užitečný?
Top