Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene på skriverens kontrollpanel angir en bestemt skriverstatus eller -tilstand.

LampeSkriverstatus

Av

Skriveren er slått av eller i dvalemodus.

Blinker grønt

Skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.

Lyser grønt

Skriveren er på, men er inaktiv.

Blinker rødt

Skriveren trenger tilsyn.

Knappen for strømsparingsmodusSkriverstatus

Av

Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar.

Lyser gult

Skriveren er i hvilemodus.

Blinker gult

Skriveren går ut av eller inn i dvalemodus.

Veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være helt av i 1,9 sekunder i et saktegående, pulserende mønster

Skriveren er i dvalemodus.

Var denne artikkelen nyttig?
Top