Skip to Content Information Center
Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Lexmark MS810n / MS810dn / MS810dtn

Slette innholdet på skriverens harddisk

Merknader:

 • Det kan finnes enkelte skrivermodeller uten harddisk.
 • Hvis du konfigurerer Slett midlertidige datafiler på skrivermenyen, kan du fjerne gjenværende konfidensielt materiale etter utskriftsjobber ved sikker overskriving av filer som er merket for sletting.

  Bruke skriverens kontrollpanel

 1. Slå av skriveren.

 2. Trykk ned og hold 2 og 6 mens du slår på skriveren. Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftsindikatoren vises.

  Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og menyen Konfigurering vises. Når skriveren er slått helt på, vises det en liste over funksjoner på skriverskjermen.

 3. Trykk på pil opp eller pil ned til Slett alt på disken vises, og trykk deretter på en av følgende:

  • Slett disk (raskt): Skriverens harddisk overskrives med nuller i én passering.
  • Slett disk (sikkert): Skriverens harddisk overskrives med flere passeringer med tilfeldige bitmønstre, etterfulgt av en verifiseringspassering. En sikker overskriving er kompatibel med DoD 5220.22-M-standarden for sikker fjerning av data fra harddisk. Strengt konfidensiell informasjon bør bare slettes med denne metoden.
 4. Trykk på pil opp eller ned til Ja vises, og fortsett deretter med diskrensing.

  Merknader:

  • Det vises en statuslinje som viser fremdriften for diskrensingen.
  • Diskrensing kan ta opptil en drøy time, og skriveren er ikke tilgjengelig for andre oppgaver mens rensingen pågår.
 5. Gå til:

  Tilbake > Avslutt konfig.meny

Skriveren utfører en ny start og går deretter tilbake til vanlig driftsmodus.

Var denne artikkelen nyttig?
Top