Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Rensa icke-flyktigt minne

  Radera individuella inställningar, enhets- och nätverksinställningar, säkerhetsinställningar och inbyggda lösningar genom att följa dessa steg:

 1. Slå av skrivaren.

 2. Håll 2 och 6 nedtryckta samtidigt som du sätter på skrivaren. Släpp inte upp knapparna förrän skärmen med förloppsindikatorn visas.

  Skrivaren genomför en startprocedur och sedan visas konfigurationsmenyn. När skrivaren är helt aktiverad visas en lista med funktioner på skrivarens skärm.

 3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills Radera alla inställningar visas.

  Skrivaren kommer att startas om flera gånger under denna process.

  Obs!  Med Rensa alla inställningar tar du bort enhetsinställningar, lösningar, jobb och lösenord från skrivarminnet.

 4. Navigera till:

  Bakåt > Stäng konfigurationsmeny

Skrivaren återställs och återgår sedan till normalt driftläge.

Var denna artikel användbar?
Top