Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Konfigurera kryptering av skrivarens hårddisk

Aktivera hårddiskkryptering för att förhindra förlust av känslig information om skrivaren eller hårddisken blir stulen.

Obs!  Det är inte alla skrivarmodeller som har en hårddisk installerad.

  Använda den inbyggda webbservern

 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Visa skrivarens IP-adress i TCP/IP-avsnittet på menyn Nätverk/portar. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Inställningar > Säkerhet > Diskkryptering.

  Obs!  Diskkryptering visas endast på menyn Säkerhet när en formaterad och korrekt fungerande skrivarhårddisk är installerad.

 3. På menyn Diskkryptering väljer du Aktivera.

  Anmärkningar:

  • Om diskkryptering aktiveras raderas innehållet på skrivarens hårddisk.
  • Det kan ta allt från några minuter till över en timme att kryptera hårddisken, och under denna period kan skrivaren inte användas.

  Använda skrivarens kontrollpanel

 1. Slå av skrivaren.

 2. Håll 2 och 6 nedtryckta samtidigt som du sätter på skrivaren. Släpp inte upp knapparna förrän skärmen med förloppsindikatorn visas.

  Skrivaren genomför en startprocedur och sedan visas konfigurationsmenyn. När skrivaren är helt aktiverad visas en lista med funktioner på skrivarens skärm.

 3. Navigera till:

  Diskkryptering > Aktivera

  Obs!  Om diskkryptering aktiveras raderas innehållet på skrivarens hårddisk.

 4. Välj Ja för att fortsätta med diskrensningen.

  Anmärkningar:

  • Stäng inte av skrivaren under krypteringen. Om du gör det kan data gå förlorad.
  • Det kan ta allt från några minuter till över en timme att kryptera hårddisken, och under denna period kan skrivaren inte användas.
  • Diskrensningens förlopp visas i statusfältet. När hårddisken har krypterats öppnas skrivarskärmen för aktivering och inaktivering av diskkryptering igen.
 5. Navigera till:

  Bakåt > Stäng konfigurationsmeny

Skrivaren återställs och återgår sedan till normalt driftläge.

Var denna artikel användbar?
Top