Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Inställningsmeny

AnvändFör att

  Skrivarspråk

 • PCL-emulering
 • PS-emulering

Ställa in standardspråk i skrivaren.

Anmärkningar:

 • Fabriksinställningen är PCL-emulering.
 • Vid PostScript-emulering används en PostScript-tolk för bearbetning av utskriftsjobb.
 • Vid PCL-emulering används en PCL-tolk för bearbetning av utskriftsjobb.
 • Att ett visst skrivarspråk är inställt som standard hindrar inte att ett program skickar utskriftsjobb som använder ett annat skrivarspråk.

  Jobb väntar

 • Av

Ange att utskriftsjobb måste tas bort ur skrivarkön om de kräver ej tillgängliga skrivaralternativ eller anpassade inställningar. De sparas i en separat skrivarkö så att andra jobb kan skrivas ut normalt. När den saknade informationen och/eller de saknade alternativen blir tillgängliga skrivs de sparade jobben ut.

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard.
 • Den här menyn visas bara om en formaterad och korrekt fungerande hårddisk installerats. Det här kravet garanterar att sparade jobb inte tas bort om skrivaren blir utan ström.

  Utskriftsområde

 • Normal
 • Anpassa sida
 • Helsida

Ställa in logiskt och fysiskt möjligt utskriftsområde.

Anmärkningar:

 • Normal är fabriksinställt som standard. Om du försöker skriva ut data på en yta som har definierats som oskrivbar med inställningen Normal, kommer skrivaren att beskära bilden vid gränsen.
 • Anpassa till sida anpassar sidinnehållet efter den valda pappersstorleken.
 • Inställningen Helsida gör att bilden kan flyttas till den yta som har definierats som oskrivbar av inställningen Normal, men skrivaren beskär bilden vid gränsen för inställningen Normal. Inställningen påverkar endast sidor som skrivs ut med hjälp av en PCL  5e-tolk och påverkar inte sidor som skrivs ut med en PCL  XL- eller PostScript-tolk.

  Ladda ned till

 • RAM
 • Flashenhet
 • Disk

Ställa in lagringsplats för hämtningar.

Anmärkningar:

 • RAM är fabriksinställt som standard. Lagring av nedladdningar i RAM-minnet är tillfälliga.
 • Om du lagrar nedladdningar i flashminnet eller på skrivarens hårddisk placeras de i ett permanent minne. Nedladdningarna finns kvar i flashminnet eller på skrivarens hårddisk när skrivaren slås av.
 • Det här menyalternativet visas endast om ett flashminne eller en formaterad och korrekt fungerande hårddisk har installerats på skrivaren.

  Spara resurser

 • Av

Ange hur skrivaren ska hantera tillfälliga nedladdningar, t.ex. teckensnitt och makron som sparas i RAM-minnet, när skrivaren tar emot ett utskriftsjobb som kräver mer minne än vad som finns tillgängligt.

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard. Skrivaren konfigureras till att behålla nedladdningar endast tills minnet behövs. Nedladdningar raderas för att utskriftsjobb ska kunna bearbetas.
 • Med inställningen På håller skrivaren kvar hämtningarna när skrivarspråket ändras och skrivaren återställs. Om skrivaren får slut på minne så visas 38 Minnet är fullt på skrivarens skärm, men nedladdningar raderas inte.

  Ordning för Skriv ut alla

 • Alfabetisk
 • Äldst först
 • Nyast först

Ange i vilken ordning som sparade och konfidentiella jobb skrivs ut om Skriv ut alla väljs.

Obs!  Alfabetiskt är fabriksinställt som standard.

Var denna artikel användbar?
Top