Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

menyn Verktyg

AnvändFör att

  Ta b. lagr. jobb

 • Konfident.
 • Lagrat
 • Ej återställt
 • Alla

Ta bort konfidentiella och stoppade jobb på skrivarens hårddisk.

Anmärkningar:

 • Om du väljer en inställning påverkas endast utskriftsjobb som finns på skrivarens hårddisk. Bokmärken, utskriftsjobb på flashenheter och andra typer av stoppade jobb påverkas inte.
 • Om du väljer Ej återställt tas alla utskriftsjobb och stoppade jobb som inte har återställts bort från skrivarens hårddisk eller minne.

  Formatera flashenhet

 • Ja
 • Nej

Formatera flashminnet.

Varning – risk för skador:  Stäng inte av skrivaren medan flashminnet formateras.

Anmärkningar:

 • Om du väljer Ja raderas allting som är sparat i flashminnet.
 • Om du väljer Nej avbryts formateringsbegäran.
 • Med flashminne menas det minne som har lagts till i skrivaren i och med att ett flashminneskort har installerats.
 • Det extra flashminneskortet får inte vara läs- och skrivskyddat eller skrivskyddat.
 • Det här menyalternativet visas bara om ett formaterat, fungerande flashminneskort har installerats på skrivaren.

  Ta bort hämtningar på disk

 • Ta bort nu
 • Ta inte bort

Ta bort hämtade filer från skrivarens hårddisk, inklusive alla stoppade, buffrade och parkerade jobb.

Anmärkningar:

 • Med alternativet Ta bort nu tar skrivaren bort alla nedladdningar och låter displayen återgå till ursprungsskärmen efter borttagningen.
 • Med alternativet Ta inte bort återgår skrivarens skärm till huvudmenyn Verktyg.

  Aktivera hexspårning

Hjälpa till att fastställa orsaken till ett utskriftsproblem.

Anmärkningar:

 • När funktionen är aktiverad skrivs alla data som skickas till skrivaren ut i hexadecimal- och teckenformat, och inga kontrollkoder utförs.
 • Du avslutar eller avaktiverar hexspårning genom att stänga av skrivaren.

  Täckningsuppskattning

 • Av

Visa en uppskattning av den procentuella täckningen av toner på en sida. Uppskattningen skrivs ut på en separat sida i slutet av varje utskriftsjobb.

Obs!  Av är fabriksinställt som standard.

Var denna artikel användbar?
Top