Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Menyn PPDS

MenyalternativBeskrivning

  Riktning

 • Stående
 • Liggande

Anger riktningen för texten och bilden på sidan

Anmärkningar:

 • Stående är fabriksinställt som standard.
 • Inställningarna är desamma på menyn PCL-emulering.

  Rader per sida

 • 1–255

Anger hur många rader som ska skrivas ut per sida

Anmärkningar:

 • 64 är fabriksinställt som standard.
 • Skrivaren ställer in avståndet mellan raderna enligt inställningarna i Rader per sida, Pappersstorlek och Riktning. Välj önskad pappersstorlek och riktning innan du ändrar Rader per sida.

  Rader per tum

 • 0,25–30,00

Anger antalet rader som skrivs ut per tum

Anmärkningar:

 • 6 är fabriksinställt som standard.
 • Rader per tum kan ökas eller minskas i steg om 0,25 tum

  Sidformat

 • Skriv ut
 • Hela

Anger det logiska och fysiska utskriftsområdet på sidan

Anmärkningar:

 • Skriv ut är fabriksinställt som standard. Utskriftsdata behåller sin position i förhållande till papperets kant.
 • När Hela är valt beräknas dokumentets marginaler från det övre vänstra hörnet på papperets fysiska kant.
 • Ingenting skrivs ut utanför utskriftsområdet.

  Teckenuppsättning

 • 1
 • 2

Anger en standardteckenuppsättning för PPDS-utskriftsjobb

Anmärkningar:

 • 2 är fabriksinställt som standard. Teckenuppsättning 2 består av utskrivbara tecken och symboler som används i andra språk än amerikansk engelska.
 • När Teckenuppsättning 1 har valts kommer värden till skrivaren att tolkas som skrivarkommandon.

  Bästa passning

 • Av

Ersätter ett saknat teckensnitt med ett liknande

Obs!  På är fabriksinställt som standard. Om det begärda teckensnittet inte finns använder skrivaren ett liknande.

  Omnumrera mag.1

 • Av
 • Magasin  2

Konfigurerar skrivaren för arbete med skrivarprogram eller program som använder andra inställningar för pappersfacken eller matarna

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard.
 • Magasin 2 visas endast om det är installerat.

  Auto CR efter LF

 • Av

Anger om skrivaren automatiskt gör vagnretur (CR) efter styrkommandot för radmatning (LF)

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard.
 • Inställningarna är desamma på menyn PCL-emulering.

  Auto LF efter CR

 • Av

Anger om skrivaren automatiskt gör en radmatning (LF) efter styrkommandot för vagnretur

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställt som standard.
 • Inställningarna är desamma på menyn PCL-emulering.
Var denna artikel användbar?
Top