Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Installera ett tillvalskort

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  Om du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om du har andra enheter anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

  Varning – risk för skador:  Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets elektroniska komponenter eller kontakter.

 1. Få åtkomst till systemkortet.

  Mer information finns i Få åtkomst till systemkortet.

 2. Packa upp tillvalskortet.

  Varning – risk för skador:  Undvik att vidröra anslutningspunkterna längs kortets kant.

 3. Håll i kortets kanter och passa in plaststiften  (1) i hålen  (2) i systemkortet.

 4. Skjut kortet ordentligt på plats som visas på bilden.

  Varning – risk för skador:  Felaktig installationen av kortet kan orsaka skador på kortet och systemkortet.

  Obs!  Anslutningen på kortet måste i hela sin längd ligga an mot systemkortet.

 5. Stäng luckan till systemkortet.

  Obs!  När skrivarprogramvaran och eventuella maskinvarutillval har installerats kan du behöva lägga till vissa alternativ manuellt i skrivardrivrutinen för att de ska bli tillgängliga för utskriftsjobb. Mer information finns i Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen.

Var denna artikel användbar?
Top