Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Installera en Internal Solutions Port

  Systemkortet stödjer en Lexmark-ISP (Internal Solutions Port) som tillval.

  Obs!  Använd en vanlig skruvmejsel.

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  Om du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

  Varning – risk för skador:  Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets elektroniska komponenter eller kontakter.

 1. Få åtkomst till systemkortet.

  Om du vill ha mer information kan du se Få åtkomst till systemkortet.

 2. Om en skrivarhårddisk som tillval har installerats måste den tas bort först.

  Om du vill ha mer information kan du se Ta bort en skrivarhårddisk.

 3. Packa upp ISP-satsen.

  1

  ISP-lösning

  2

  Skruv för att fästa plastfästet vid ISP-enheten

  3

  Skruvar för att fästa ISP-monteringsfästet på systemkortets skydd

  4

  Plastfäste

 4. Ta bort metallkåpan från ISP-öppningen.

  1. Lossa skruven.

  2. Lyft upp metallkåpan och dra ut den helt.

 5. Justera stöden på plastfästet mot hålen på systemkortskorgen och tryck sedan på systemkortskorgens plastfäste tills det klickar på plats. Se till att kablarna placerats ordentligt under plastfästet.

 6. Installera ISP-enheten på plastfästet.

  Obs!  Håll ISP-enheten över plastfästet så att eventuella uthängande anslutningar kommer igenom ISP-enhetens öppning in i systemkortskorgen.

 7. Sänk ner ISP-enheten mot plastfästet tills ISP-enheten har placerats mellan stöden på plastfästet.

 8. Använd den medföljande tumskruven för att fästa ISP-enheten på dess plastfäste.

  Obs!  Skruva i skruven medurs så pass mycket att ISP-enheten hålls på plats, men dra inte åt den ännu.

 9. Sätt fast de två bifogade skruvarna för att fästa ISP-enhetens monteringsfäste på systemkortets skydd.

 10. Dra åt tumskruven som är fäst vid ISP-enheten.

  Varning – risk för skador:  Dra inte åt skruven för hårt.

 11. Anslut ISP-gränssnittskabeln på systemkortets uttag.

  Obs!  Kontakten och uttaget är färgkodade.

Var denna artikel användbar?
Top