Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Installera en hårddisk på skrivaren

  Obs!  För det här krävs en spårskruvmejsel.

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  Om du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

  Varning – risk för skador:  Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets elektroniska komponenter eller kontakter.

 1. Få åtkomst till systemkortet.

  Om du vill ha mer information kan du se Få åtkomst till systemkortet.

 2. Packa upp skrivarens hårddisk.

 3. Sök rätt på den rätta kontakten på systemkortskorgen.

  Obs!  Om en extra ISP är installerad måste skrivarens hårddisk installeras på ISP.

   Så här installerar du skrivarens hårddisk på ISP:

  1. Avlägsna skruvarna som sitter i monteringsfästet på skrivarens hårddisk och ta sedan bort monteringsfästet.

  2. Passa in distansskruvarna på skrivarens hårddisk i hålen i ISP:n och tryck på hårddisken tills distansskruvarna sitter på plats.

   Installationsvarning:  Håll endast i kanterna på kretskortet. Vidrör eller tryck inte i mitten av skrivarens hårddisk. Om du gör det kan skrivaren skadas.

  3. Sätt i kontakten till gränssnittskabeln som hör till skrivarens hårddisk i ISP-uttaget.

   Obs!  Kontakterna och uttagen är färgkodade.

 4. Passa in distansskruvarna på skrivarens hårddisk i hålen i systemkortskorgen och tryck sedan på hårddisken tills distansskruvarna sitter på plats.

  Installationsvarning:  Håll endast i kanterna på kretskortet. Vidrör eller tryck inte i mitten av skrivarens hårddisk. Om du gör det kan skrivaren skadas.

  Obs!  Se till att kablarna placerats ordentligt under skrivarens hårddisk.

 5. Sätt in kontakten från gränssnittskabeln som hör till skrivarens hårddisk i uttaget på systemkortet.

  Obs!  Kontakterna och uttagen är färgkodade.

Var denna artikel användbar?
Top