Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים

כחברה בעלת מודעות לסביבה, Lexmark תומכת בשימוש בנייר ממוחזר אשר מיוצר במיוחד לשימוש במדפסות לייזר (אלקטרופוטוגרפיות).

למרות שלא ניתן להצהיר הצהרה גורפת שכל נייר ממוחזר יוזן היטב, Lexmark בודקת כל העת סוגי נייר המייצגים נייר ממוחזר חתוך בגודל המתאים למכונות העתקה, המשווק בשוק הגלובלי. בדיקה מדעית זו מבוצעת באופן שיטתי ומחמיר. גורמים רבים נלקחים בחשבון, הן בנפרד והן יחד כולל הגורמים הבאים:

 • כמות החומר הממוחזר (Lexmark בודקת עד 100% תכולת חומר ממוחזר).
 • תנאי טמפרטורה ולחות (תאי בדיקה מדמים סוגי אקלים מכל רחבי העולם).
 • תכולת לחות (ניירות עסקיים חייבים להיות בעלי תכולת לחות נמוכה: 4–5%).
 • התנגדות לכיפוף וקשיחות נאותה מאפשרים הזנה אופטימלית של הנייר דרך המדפסת.
 • עובי (משפיע על כמות הנייר שניתן לטעון במגש)
 • גסות פני השטח (נמדדת ביחידות Sheffield, משפיעה על בהירות ההדפסה ועל טיב היצמדות הטונר לנייר)
 • חיכוך פני השטח (קובע עד כמה קל להפריד בין גיליונות)
 • גרעיניות ומבנה (משפיעים על סלסול, המשפיע גם על אופן התנהגות הנייר בעת מעברו במדפסת)
 • בהירות ומרקם (מראה ותחושה)

נייר ממוחזר טוב מאי-פעם. עם זאת, תכולת החומר הממוחזר בנייר משפיעה על מידת הבקרה על חומרים זרים. ובעוד שנייר ממוחזר הוא אמצעי טוב להדפסה באופן אחראי וידידותי לסביבה, נייר ממוחזר אינו מושלם. האנרגיה הדרושה להוצאת דיו וטיפול בתוספים כגון חומרי צבע ו"דבק" פולטת לעתים יותר גזי חממה מאשר ייצור של נייר רגיל. עם זאת, השימוש בניירות ממוחזרים מאפשר ניהול משאבים טוב יותר באופן כולל.

Lexmark עוסקת בשימוש אחראי בנייר באופן כללי על סמך הערכות מחזור החיים של מוצריה. כדי להבין טוב יותר את ההשפעה של מדפסות על הסביבה, הזמינה החברה מספר הערכות מחזור חיים וגילתה שהנייר זוהה כתורם העיקרי (עד 80%) לפליטת גזי חממה הנגרמת לאורך כל תקופת החיים של המכשיר (מהעיצוב ועד לסוף חייו). וזאת כתוצאה מתהליכי הייצור של הנייר הצורכים אנרגיה רבה.

לכן, Lexmark שואפת לחנך לקוחות ושותפים בנוגע למזעור השפעות הנייר. שימוש בנייר ממוחזר מהווה דרך אחת. מניעת צריכה מוגזמת ומיותרת של נייר היא דרך נוספת. Lexmark מצוידת היטב בכוונה לסייע ללקוחות למזער פסולת הדפסה והעתקה. בנוסף, החברה מעודדת רכישת נייר מספקים המדגישים את מחויבותם לנוהלי עבודה המשמרים יערות.

Lexmark אינה תומכת בספקים מסוימים, למרות שמתוחזקת רשימת מוצרי המרה ליישומים מסוימים. עם זאת, ההנחיות הבאות לבחירת נייר יסייעו בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של הדפסה:

 1. יש למזער צריכת נייר.

 2. יש לשים לב למקור של סיבי עץ. יש לרכוש מספקים המציגים תעודות הסמכה כגון Forestry Stewardship Council‏ (FSC) או The Program for the Endorsement of Forest Certification‏ (PEFC). תעודות הסמכה אלו מבטיחות שיצרן הנייר משתמש בעיסת עץ ממקורות הפועלים תוך התנהלות סביבתית וחברתית אחראית ונוקטים בתהליכי שחזור.

 3. יש לבחור את הנייר המתאים ביותר לצורכי ההדפסה: נייר מאושר רגיל במשקל 75 או 80 גרם/מ"ר,נייר במשקל קל יותר או נייר ממוחזר.

דוגמאות לנייר לא קביל

תוצאות בדיקות מצביעות על כך שסוגי הנייר הבאים מסוכנים לשימוש עם מדפסות לייזר:

 • נייר שעבר טיפול כימי המשמש ליצירת העתקים ללא נייר פחם, המוכרים גם כנייר לא פחם
 • נייר מודפס מראש עם כימיקלים העלולים לזהם את המדפסת
 • נייר מודפס מראש העלול להיות מושפע מהטמפרטורה ב- fuser של המדפסת
 • נייר מודפס מראש המחייב התאמה (מיקום ההדפסה המדויק בעמוד) גדולה מ- ±2.3 מ"מ ( ±0.9 אינץ'), כדוגמת טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR) בחלק מהמקרים, ניתן לבצע התאמה באמצעות יישום תוכנה להדפסה מוצלחת על טפסים מסוג זה.
 • ניירות מצופים (נייר מודבק הניתן להפרדה), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים
 • ניירות עם קצוות מחוספסים, ניירות עם מרקם מחוספס או כבד, או ניירות מסולסלים
 • נייר ממוחזר שאינו עובר את מבחן EN12281:2002 (מבחן אירופאי)
 • נייר במשקל פחות מ- 60 גרם/מ"ר(16 ליברות)
 • טפסים או מסמכים מרובי חלקים

למידע נוסף אודות Lexmark, בקר בכתובת www.lexmark.com. מידע כללי הקשור בהמשכיות והקיימות (sustainability) ניתן למצוא בקישור קיימות הסביבה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top