Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Menyn Konfidentiell utskrift

AnvändFör att

Obs!  Av är fabriksinställt som standard.

  Max ogiltig PIN

 • Av
 • 2–10

Begränsa antalet gånger en ogiltig PIN-kod kan anges.

Anmärkningar:

 • Den här menyn visas bara när en formaterad och korrekt fungerande hårddisk har installerats.
 • När gränsen har uppnåtts raderas utskriftsjobben för användarnamnet och PIN-koden.

  Giltighetstid för konfidentiellt jobb

 • Av
 • 1 timme
 • 4 timmar
 • 24 timmar
 • 1 vecka

Begränsa den tid som ett konfidentiellt utskriftsjobb finns kvar i skrivaren innan det tas bort.

Anmärkningar:

 • Om inställningen Giltighetstid för konfidentiellt jobb ändras medan det finns konfidentiella utskriftsjobb i skrivarens RAM-minne eller på skrivarens hårddisk kommer de utskriftsjobbens utgångsdatum inte att ändras till det nya standarddatumet.
 • Om skrivaren stängs av tas alla de konfidentiella jobb bort som har lagrats i skrivarens RAM-minne.

  Upprepa utgångsdatum

 • Av
 • 1 timme
 • 4 timmar
 • 24 timmar
 • 1 vecka

Ange en tidsgräns för hur länge skrivaren ska lagra utskriftsjobb.

  Bekräfta utgångsdatum

 • Av
 • 1 timme
 • 4 timmar
 • 24 timmar
 • 1 vecka

Ange en tidsgräns för hur länge skrivaren ska lagra jobb som behöver bekräftas.

  Reservera utgångsdatum

 • Av
 • 1 timme
 • 4 timmar
 • 24 timmar
 • 1 vecka

Ange en tidsgräns för hur länge skrivaren ska lagra utskriftsjobb för utskrift vid ett senare tillfälle.

Var denna artikel användbar?
Top