Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Menyn Säkerhetsgranskningslogg

AnvändFör att

  Exportera logg

Ge en behörig användare möjlighet att exportera granskningsloggen.

Anmärkningar:

 • För att du ska kunna exportera granskningsloggen från skrivarens kontrollpanel måste en flashenhet vara ansluten till skrivaren.
 • Granskningsloggen kan laddas ned från den inbyggda webbservern och sparas på en dator.

  Ta bort logg

 • Ja
 • Nej

Ange om granskningsloggar ska tas bort.

Obs!  Ja är fabriksinställt som standard.

  Konfigurera logg

 • Aktivera granskning
  • Ja
  • Nej
 • Aktivera fjärr-syslog
  • Nej
  • Ja
 • Fjärr-syslog-funktionen
  • 0 - 23
 • Allvarlighetsgrad för händelser som ska loggas
  • 0–7

Ange om och hur granskningsloggar ska skapas.

Anmärkningar:

 • Aktivera granskning avgör om händelser ska registreras i säkerhetsgranskningsloggen och fjärrsysloggen. Nej är fabriksinställt som standard.
 • Aktivera fjärrsyslog avgör om loggarna ska skickas till en fjärrserver. Nej är fabriksinställt som standard.
 • Fjärrsyslog-funktionen avgör vilket värde som ska användas när loggar skickas till fjärrsyslogservern. Fabriksinställningen är 4.
 • Om säkerhetsgranskningsloggen är aktiverad registreras värdet för varje händelses allvarlighetsgrad. Fabriksinställningen är 4.
Var denna artikel användbar?
Top