Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

Redigera säkerhetsinställningar, meny

Obs!  Den här menyn visas endast på vissa skrivare med pek‑skärm.

AnvändFör att

  Ändra reservlösenord

 • Använd reservlösenord
  • Av
 • Lösenord

Skapa ett reservlösenord.

Anmärkningar:

 • Av är fabriksinställningen för "Använd reservlösenord".
 • Den här menyn visas bara om det finns ett reservlösenord.

  Redigera byggstenar

 • Interna konton
 • NTLM
 • Simple Kerberos-inställningar
 • Kerberos-inställningar
 • Active Directory
 • LDAP
 • LDAP+GSSAPI
 • Lösenord
 • PIN

Redigera inställningar för interna konton, NTLM, enkel Kerberos-installation, Kerberos-installation, Active Directory, LDAP, Lösenord och PIN.

  Redigera säkerhetsmallar

 • [lista över tillgängliga mallar]

Lägga till eller redigera en säkerhetsmall.

  Redigera åtkomstkontroller

 • Administrativa menyer
 • Funktionsbehörighet
 • Hantera
 • Lösningar
 • Avbryt jobb vid enheten

Styra åtkomst till skrivarmenyer, uppdateringar av fast programvara, lagrade jobb och andra åtkomstpunkter.

Var denna artikel användbar?
Top