Skip to Content Information Center
Lexmark MS817

Lexmark MS817

Undgå papirstop

Ilæg papiret korrekt

 • Kontroller, at papiret ligger plant i skuffen.
 • Korrekt ilægning af papirForkert ilægning af papir
 • Du må ikke fjerne en skuffe, mens printeren udskriver.
 • Du må ikke lægge papir i en skuffe, mens printeren udskriver. Læg papir i bakken før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
 • Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakken ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.
 • Skub ikke papiret ind i skuffen. Ilæg papiret som vist på billedet.
 • Kontroller, at styrene i papirskuffen eller MP-føderen er korrekt placeret og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
 • Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.
 • Hvis du ilægger papir med huller til brug sammen med hæftefinisheren, skal du sørge for, at hullerne på papirets lange kant vender mod skuffens højre side. Se afsnittet "Ilægning af papir og specialmedier" i Brugervejledningen for at få flere oplysninger.

Papiret skal indføres korrekt i postkassebakkerne (option)

 • Sørg for at justere bakkeforlængeren, så indikatorerne for papirstørrelse passer til størrelsen på det anvendte papir.
 • Bemærkninger:

  • Hvis bakkeforlængeren er kortere end den papirstørrelse, du udskriver på, vil der opstå papirstop i postkassebakken. Hvis du f.eks. udskriver på papir i Legal-størrelse, og bakkeforlængeren er indstillet til Letter-størrelse, opstår der papirstop.
  • Hvis bakkeforlængeren er længere end den papirstørrelse, du udskriver på, bliver kanterne ujævne, og papiret stables ikke rigtigt. Hvis du f.eks. udskriver på papir i Letter-størrelse, og bakkeforlængeren er indstillet til Legal-størrelse, stables papiret ikke rigtigt.
 • Hvis du har brug for at lægge papir tilbage i postkassebakken, skal du lægge papiret under bakkearmen og skubbe papiret helt tilbage.
 • Bemærk!  Hvis papiret ikke anbringes under bakkearmen, opstår der papirstop på grund af en overfyldt bakke.

Anvend det anbefalede papir

 • Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
 • Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i bakkerne.
 • Bøj, luft og ret papir og specialmedier ud, før du lægger dem i skufferne.
 • Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
 • Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme skuffe.
 • Kontroller, at papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
 • Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.
Var denne artikel nyttig?
Top