Skip to Content Information Center
Lexmark MX810

Lexmark MX810

[x] soros menü

Megj.:  Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő soros kártya.

MenüpontFunkció

  PCL SmartSwitch

 • Be
 • Ki

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
 • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.

  PS SmartSwitch

 • Be
 • Ki

Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül.

Megjegyzések:

 • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
 • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).

  NPA mód

 • Be
 • Ki
 • Automatikus

Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást.
 • Bekapcsolt állásban a nyomtató elvégzi az NPA-feldolgozást. Ha az adatok nem NPA formátumúak, azokat nem megfelelő adatként visszautasítja.
 • Kikapcsolt állásnál a nyomtató nem végez NPA-feldolgozást.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

  Soros puffer

 • Letiltva
 • Automatikus
 • 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig

Beállítja a soros bemeneti puffer méretét.

Megjegyzések:

 • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
 • A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a lemezen található, korábban pufferelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna.
 • A soros puffer mérete 1‑kB-onként módosítható.
 • A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva.
 • A soros puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

  Pufferhasználat

 • Ki
 • Be
 • Automatikus

A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett beállítás a Ki. A nyomtató nem puffereli a nyomtató-merevlemezen található nyomtatási feladatokat.
 • A Be beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén.
 • Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva.
 • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

  Protokoll

 • DTR
 • DTR/DSR
 • XON/XOFF
 • XON/XOFF/DTR
 • XONXOFF/DTRDSR

Segítségével kiválaszthatja a soros porthoz a hardver és szoftver közötti kommunikációs paraméterek beállításait.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett érték a DTR.
 • A DTR/DSR egy hardver kommunikációsparaméter-beállítás.
 • Az XON/XOFF egy szoftver kommunikációsparaméter-beállítás.
 • Az XON/XOFF/DTR és az XON/XOFF/DTR/DSR pedig kombinált hardver és szoftver kommunikációsparaméter-beállítás.

  Robosztus XON

 • Be
 • Ki

Meghatározza, hogy a nyomtató közölje-e a számítógéppel, hogy elérhető.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett beállítás a Ki.
 • Ez a menüelem csak a soros portra vonatkozik, ha a soros protokoll beállítása XON/XOFF.

  Baud

 • 1200
 • 2400
 • 4800
 • 9600
 • 19200
 • 38400
 • 57600
 • 115200
 • 138200
 • 172800
 • 230400
 • 345600

Meghatározza, hogy a soros porton keresztül milyen sebességgel lehet adatokat fogadni.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett érték a 9600.
 • A 138200, 172800, 230400 és 345600 átviteli sebesség csak a Normál soros menüben jelenik meg. Ezek a lehetőségek nem jelennek meg az 1. soros opció, a 2. soros opció vagy 3. soros opció menüben.

  Adatbitek

 • 7
 • 8

Meghatározza az egyes adatátviteli keretben küldött bitek számát.

Megj.:  Az alapértelmezett érték a 8.

  Paritás

 • Páros
 • Páratlan
 • Nincs
 • Kihagyás

Beállítja a soros bemeneti és kimeneti adatkeretek paritását.

Megj.:  A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

  DSR fogadása

 • Be
 • Ki

Meghatározza, hogy a nyomtató használja-e a DSR-jelet.

Megjegyzések:

 • Az alapértelmezett beállítás a Ki.
 • A DSR a legtöbb soros kábel által használt kommunikációsparaméter-jel. A soros port DSR-t használ a számítógépről küldött adatok és a soros kábel elektromos zajjelei által keltett adatok megkülönböztetésére. Az elektromos zaj okozhatja kóbor karakterek nyomtatását. A kóbor karakterek nyomtatásának kiküszöböléséhez a Be értéket kell beállítani.
Hasznos volt ez a cikk?
Top