Skip to Content Information Center
Lexmark MX810

Lexmark MX810

Edytuj konfiguracje zabezpieczeń, menu

OpcjaDziałanie

  Edytuj hasło kopii zapasowej

 • Użyj hasła zapasowego
  • Wyłączone
  • Włączone
 • Hasło

Tworzy hasło kopii zapasowej.

Uwagi:

 • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Użyj hasła zapasowego jest Off (Wyłącz).
 • Ten element menu jest wyświetlany tylko w przypadku istnienia hasła kopii zapasowej.

  Edytuj bloki funkcjonalne

 • Konta wewnętrzne
 • NTLM
 • Konfiguracja prostego systemu Kerberos
 • Ustawienia Kerberos
 • Aktywny katalog
 • LDAP
 • LDAP+GSSAPI
 • Hasło
 • PIN

Edycja ustawień dla kont wewnętrznych, NTLM, konfiguracji prostego systemu Kerberos, konfiguracji systemu Kerberos, katalogu aktywnego, LDAP, hasła i kodu PIN.

  Edytuj szablony zabezpieczeń

 • [lista dostępnych szablonów]

Umożliwia dodawanie lub edycję szablonów zabezpieczeń.

  Edytuj funkcje kontroli dostępu

 • Menu administracyjne
 • Dostęp do funkcji
 • Zarządzanie
 • kartę Rozwiązania
 • Anuluj zadania w urządzeniu

Zapewnia kontrolę dostępu do menu drukarki, aktualizacji oprogramowania układowego, wstrzymanych zadań i innych punktów dostępu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top