Skip to Content Information Center
Lexmark MX810

Lexmark MX810

Menu Ustaw datę/godzinę

ZastosowanieDziałanie

  Aktualna data i godzina

Umożliwia ustawienie bieżącej daty i godziny w drukarce.

  Ustaw datę i godzinę ręcznie

Umożliwia wprowadzenie daty i godziny w drukarce.

Uwaga:  Datę i godzinę ustawia się w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS.

  Strefa czasowa

Umożliwia wybranie strefy czasowej w drukarce.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie GMT.

  Automatycznie przestrzegaj czasu letniego

 • Włączony
 • Wyłączony

Umożliwia zastosowanie w drukarce funkcji czasu letniego (DST — Daylight Saving Time) zgodnie z ustawieniami początku i końca tego okresu powiązanymi z ustawieniem strefy czasowej drukarki.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz, co oznacza, że stosowany jest czas letni odpowiedni dla danego ustawienia strefy czasowej.

  Niestandardowa konfiguracja strefy czasowej

 • Przesunięcie względem czasu UTC
 • Pierwszy tydzień obowiązywania czasu letniego
 • Pierwszy dzień obowiązywania czasu letniego
 • Pierwszy miesiąc obowiązywania czasu letniego
 • Godzina rozpoczęcia obowiązywania czasu letniego
 • Ostatni tydzień obowiązywania czasu letniego
 • Ostatni dzień obowiązywania czasu letniego
 • Ostatni miesiąc obowiązywania czasu letniego
 • Godzina zakończenia obowiązywania czasu letniego
 • Przesunięcie względem czasu DST

Umożliwia ustawienie strefy czasowej.

  Włącz funkcję NTP

 • Włączony
 • Wyłączony

Umożliwia synchronizację zegarów urządzeń przez sieć.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).

  Serwer NTP

Umożliwia wyświetlenie adresu serwera NTP.

  Włącz uwierzytelnianie

 • Włączony
 • Wyłączony

Umożliwia ustawienie danych logowania podczas uzyskiwania dostępu do serwera NTP.

Uwaga:  Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top