Skip to Content Information Center
Lexmark MX810

Lexmark MX810

Przed przystąpieniem do przenoszenia drukarki

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Przed przystąpieniem do przenoszenia drukarki należy wykonać poniższe zalecane czynności, aby nie dopuścić do uszkodzenia ciała ani uszkodzenia drukarki.

  • Wyłączyć drukarkę przełącznikiem zasilania i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
  • Przed rozpoczęciem przenoszenia drukarki należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
  • Jeśli jest zainstalowany opcjonalny zasobnik, najpierw należy go usunąć z drukarki. Aby usunąć opcjonalny zasobnik, przesuwaj zatrzask z prawej strony zasobnika ku przodowi zasobnika, aż zaskoczy na miejsce.
  • Przy podnoszeniu należy skorzystać z uchwytów umieszczonych na bokach drukarki.
  • Podczas ustawiania drukarki należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć sobie palców.
  • Przed konfiguracją drukarki należy upewnić się, że wokół niej pozostaje wystarczająco dużo miejsca.

Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z tym produktem lub zamiennika autoryzowanego przez producenta.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Uszkodzenia drukarki spowodowane niewłaściwym przenoszeniem nie podlegają gwarancji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top