Skip to Content Information Center
Lexmark MX811

Lexmark MX811

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Valamilyen művelet, például másolás, faxolás vagy beolvasás kezdeményezéséhez, a menüképernyő megnyitásához, vagy üzenetek megválaszolásához érintse meg a kezdőképernyő gombjait és ikonjait.

Megj.:  A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.

GombFunkció

1

Nyelv módosítása

Nyissa meg a nyomtató elsődleges nyelvének módosítását lehetővé tevő Nyelv módosítása előugró ablakot.

2

Másolás

A Másolás menük elérése és másolatok készítése.

3

Fax

A Fax menük elérése és faxok küldése.

4

E-mail

Az E-mail menük elérése és e-mail üzenetek küldése.

5

FTP

Az FTP (File Transfer Protocol) menük elérése és dokumentumok beolvasása közvetlenül FTP-kiszolgálóra.

6

Nyilak

Léptetés felfele vagy lefele.

7

Űrlapok és kedvencek

Gyakran használatos online űrlapok gyors keresése és nyomtatása.

8

Menü ikon

A nyomtató menüinek elérése.

Megj.:  A menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató készen áll.

9

Könyvjelzők

Könyvjelzők (URL) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe.

Megj.:  A fa nézet csak az ezzel a funkcióval létrehozott könyvjelzőket támogatja, más alkalmazásokban létrehozottakat nem.

10

USB meghajtó

Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása, nyomtatása, beolvasása vagy küldése e-mailben flash meghajtóról.

Megj.:  Ez az ikon csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatlakoztatva van a nyomtatóhoz memóriakártya vagy flash meghajtó.

11

Függő feladatok

Az összes aktuális függő feladat megjelenítése.

12

Állapot/Kellékek

  • Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a nyomtatón a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges.
  • Az üzenetképernyő elérése az üzenetre és annak törlésére vonatkozó további információk megtekintéséhez.

13

Tippek

Tartalomtól függő súgó párbeszédpanel megnyitása.

14

Függő feladatok keresése

Keressen az alábbiak közül egy vagy több elemet:

  • Függő vagy bizalmas nyomtatási feladatokhoz tartozó felhasználónév
  • Függő feladatok feladatnevei, a bizalmas nyomtatási feladatok kivételével
  • Profilnevek
  • Könyvjelzőket tartalmazó elem vagy nyomtatási feladatok nevei
  • USB-tároló vagy nyomtatási feladatok nevei a támogatott fájltípusok esetében

Jellemzők

SzolgáltatásLeírás

Menü-útvonal

Példa:

Menük > Beállítások > Másolási beállítások > Példányszám

A menü-útvonal megtalálható az egyes menüképernyők tetején. Ez a funkció mutatja, hogy milyen útvonalon jutott az aktuális menübe.

Az aláhúzott szavak bármelyikének megérintésével az adott menübe juthat.

A Példányszám szó nincs aláhúzva, mivel ez az aktuális képernyő. Ha megérint egy aláhúzott szót a Példányszám képernyőn, mielőtt beállította és mentette volna a példányszámot, akkor a kiválasztás elvész, és nem az adott elem lesz az alapértelmezett beállítás.

Figyelmeztetés beavatkozást igénylő üzenetre

Ha a beavatkozást igénylő üzenet hatással van valamelyik funkcióra, akkor ez az ikon jelenik meg, és a piros jelzőfény villog.

Vigyázat!

Ha valamilyen hiba lép fel, ez az ikon jelenik meg.

Állapotüzenet sáv

  • Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése.
  • A nyomtató állapotának, mint például Festék fogy vagy Kazettában kevés a tinta megjelenítése.
  • Beavatkozásra vonatkozó üzenetek megjelenítése, hogy a nyomtató folytathassa a feldolgozást.

A nyomtató IP-címe

Példa:

123.123.123.123

A hálózati nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található, és számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmazaként jelenik meg. Az IP-címet a beágyazott webkiszolgáló elérésére használhatja, hogy akkor is megtekinthesse és távolról módosíthassa a nyomtató beállításait, ha nem tartózkodik a nyomtató közelében.

Hasznos volt ez a cikk?
Top