Skip to Content Information Center
Lexmark MX811

Lexmark MX811

Informatie over het beginscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het beginscherm genoemd. Raak de knoppen en pictogrammen in het beginscherm aan als u een handeling wilt uitvoeren zoals kopiëren, faxen, scannen, het openen van het menuscherm of het beantwoorden van berichten.

Opmerking:  Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.

AanrakenTot

1

Taal wijzigen

Hiermee kunt u het pop-upvenster Taal wijzigen weergeven, waarmee u de hoofdtaal van de printer kunt wijzigen.

2

Kopiëren

De kopieermenu's openen en kopieën maken.

3

Fax

De faxmenu's openen en faxen verzenden.

4

E-mail

De e-mailmenu's openen en e-mails verzenden.

5

FTP

De FTP-menu's (File Transfer Protocol) openen en documenten rechtstreeks naar een FTP-server scannen.

6

Pijlen

Omhoog of omlaag bladeren.

7

Formulieren en favorieten

Veelgebruikte online formulieren vinden en afdrukken.

8

Menu-pictogram

De printermenu's openen.

Opmerking:  De menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.

9

Bladwijzers

Hiermee kunt een verzameling met bladwijzers (URL's) maken, indelen en opslaan in een structuurweergave met mappen en bestandskoppelingen.

Opmerking:  De structuurweergave ondersteunt alleen bladwijzers die met deze functie zijn gemaakt; bladwijzers van andere toepassingen worden niet ondersteund.

10

USB-station

Hiermee kunt u foto's en documenten vanaf een flashstation weergeven, selecteren, afdrukken, scannen of e-mailen.

Opmerking:  dit pictogram wordt alleen weergegeven als u terugkeert naar het startscherm terwijl een flashstation of geheugenkaart is aangesloten op de printer.

11

Wachttaken

Hiermee worden alle huidige taken in de wachtstand weergegeven.

12

Status/supplies

  • Geeft een waarschuwing of foutbericht weer als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken.
  • Ga naar het berichtenscherm voor meer informatie over het bericht en de manier waarop u het kunt wissen.

13

Tips

Dialoogvenster met contextafhankelijk Help-informatie openen.

14

Wachttaken zoeken

Zoek naar een of meer van de volgende items:

  • Gebruikersnamen voor in de wacht geplaatste of vertrouwelijke afdruktaken
  • Namen van taken in de wacht, exclusief vertrouwelijke afdruktaken
  • Profielnamen
  • Bladwijzerhouders of namen van afdruktaken
  • USB-houder of namen van afdruktaken voor ondersteunde bestandstypen

Functies

FunctieBeschrijving

Menupad

Bijv.:

Menu's > Instellingen > Kopieerinstellingen >  Aantal exemplaren

Boven in elk menuscherm wordt een pad weergegeven. De functie geeft het pad weer naar het huidige menu

U kunt elk onderstreepte woord aanraken om naar het desbetreffende menu terug te gaan.

Aantal exemplaren is niet onderstreept, omdat dit het actieve scherm is. Als u op het scherm Aantal exemplaren een onderstreept woord aanraakt voordat het aantal exemplaren is ingesteld en opgeslagen, wordt de selectie niet opgeslagen en wordt dit niet de standaardinstelling.

Waarschuwing interventiebericht

Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het rode lampje knipperen.

Waarschuwing

Dit pictogram wordt weergegeven wanneer er een fout is opgetreden.

Statusbalk

  • Hiermee wordt de huidige status van de printer weergegeven, zoals Gereed of Bezig.
  • Hiermee worden printercondities weergegeven, zoals Toner bijna op of Cartridge bijna leeg.
  • Hiermee worden berichten weergegeven waarin wordt aangegeven wat u moet doen zodat de printer kan doorgaan met verwerken.

IP-adres printer

Bijv.:

123.123.123.123

U vindt het IP-adres van uw netwerkprinter in de linkerbovenhoek van het beginscherm. Het adres bestaat uit vier getallenreeksen die door punten worden gescheiden. U kunt het IP-adres gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server, zodat u printerinstellingen op afstand kunt bekijken en configureren. U hoeft dus niet fysiek bij de printer te staan.

Was dit artikel nuttig?
Top