Skip to Content Information Center
Lexmark MX811

Lexmark MX811

A 2100 lapos tálca betöltése

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:  A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

 1. Húzza ki a tálcát.

 2. Állítsa be a hossz- és szélvezetőket.

   A5 méretű papír betöltése

  1. Húzza ki a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat az A5-nek megfelelő pozícióba.

  2. Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat az A5 pozícióba, amíg helyükre nem kattannak.

  3. Vegye ki az A5 hosszvezetőt a tartójából.

  4. Helyezze az A5 hosszvezetőt a kijelölt nyílásba.

   Megj.:  Nyomja le addig az A5 hosszvezetőt, amíg a helyére nem kattan.

   A4, Letter, Legal, Oficio és Folio méretű papír betöltése

  1. Húzza ki a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

  2. Ha az A5 hosszvezető még csatlakozik a papírhosszúság-vezetőhöz, akkor vegye el a helyéről. Ha nem csatlakozik az A5-ös papírhosszúság-vezető, akkor folytassa a d lépéssel.

  3. Helyezze az A5 hosszvezetőt a tartójába.

  4. Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőt, majd csúsztassa azt a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez, amíg a helyére nem kattan.

 3. Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

 4. A papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé töltse be.

  Megj.:  Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e betöltve

  • A fejléc betöltése változó attól függően, hogy használatban van-e egy külön megvásárolható kapcsozó kiadóegység.
  • Választható kapcsozó kiadóegység nélkülVálasztható kapcsozó kiadóegységgel

   Egyoldalas nyomtatás

   Egyoldalas nyomtatás

   Kétoldalas nyomtatás

   Kétoldalas nyomtatás

  • Ha előre lyukasztott papírt tölt be a kapcsozó kiadóegységgel való használathoz, ellenőrizze, hogy a papír hosszú éle mentén lévő lyukak a tálca megfelelő oldalán legyenek.
  • Egyoldalas nyomtatásKétoldalas nyomtatás

   Megj.:  Ha a papír hosszú éle mentén kialakított lyukak a tálca bal oldalán vannak, akkor elakadás léphet fel.

  • Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
  • Figyelem – sérülésveszély:  A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

 5. Helyezze vissza a tálcát.

  Megj.:  Nyomja lefelé a papírköteget tálca behelyezése közben.

 6. Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott papírméret és -típus megegyezik-e a tálcába töltött papírral.

  Megj.:  A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése érdekében a megfelelő papírméretet és -típust állítsa be.

Hasznos volt ez a cikk?
Top