Skip to Content Information Center
Lexmark MX310

Skenování do počítače

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Adresu IP tiskárny najdete v části TCP/IP v nabídce Síť/Porty. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na tlačítko Skenovací profil > Vytvořit skenovací profil.

 3. Vyberte nastavení skenování a klepněte na tlačítko Další.

 4. Vyberte umístění v počítači, kam chcete uložit naskenovaný výstupní soubor.

 5. Napište název skenu.

  Název skenu je označení, které se zobrazí na displeji v seznamu Profil skenování.

 6. Klepněte na tlačítko Odeslat.

 7. Prohlédněte si pokyny na obrazovce skenovacího profilu.

  Po klepnutí na tlačítko Odeslat se automaticky přidělí číslo zástupce. Zkrácené číslo můžete použít pro skenování dokumentů.

  1. Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

   Poznámky:

   • Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
   • Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
  2. Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

  3. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko #, a zadejte pomocí klávesnice předvolbu, nebo pomocí tlačítka šipka nahoru nebo dolů přejděte na položku Pozdržené úlohy, a pomocí tlačítka šipka nahoru nebo dolů přejděte na položku Profily.

   Po zadání zkráceného čísla skener naskenuje dokument a odešle jej do určené složky nebo programu. Pokud jste na ovládacím panelu tiskárny zvolili položku Profily, vyberte zástupce v seznamu.

 8. Prohlédněte si soubor v počítači.

  Výstupní soubor bude uložen v zadaném umístění nebo se otevře v programu, který jste určili.

Byl tento článek užitečný?
Top