Skip to Content Information Center
Lexmark MX310

Odeslání e-mailu pomocí číselné zkratky

  1. Položte předlohu lícem nahoru, krátkou stranou napřed, do zásobníku podavače ADF, nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

    Poznámky:

    • Do zásobníku podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
    • Po správném vložení papíru se rozsvítí kontrolka podavače ADF.
  2. Pokud vkládáte dokument do zásobníku podavače ADF, nastavte vodicí lišty.

  3. Stiskněte tlačítko #, zadejte číselnou zkratku pomocí klávesnice, a stiskněte tlačítko .

  4. Stiskněte tlačítko .

Byl tento článek užitečný?
Top