Skip to Content Information Center
Lexmark MX317

Lexmark MX317

Tálcák összekapcsolása és bontása

Megj.:  Ez a funkció csak hálózati nyomtatók estén alkalmazható.

 1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

  Megjegyzések:

  • Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
  • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
 2. Kattintson a Beállítások > Papír menü elemre.

 3. A tálcához rendelt papírméret és -típus megadásához módosítsa a tálca beállításait.

  • A tálcák összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus a két tálcánál azonos.
  • A tálcacsatolás megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus a két tálcánál nem azonos.
 4. Kattintson a Küldés gombra.

Figyelem – sérülésveszély:  A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomtatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Hasznos volt ez a cikk?
Top