Skip to Content Information Center
Lexmark MX317

Lexmark MX317

Az e-mail funkció beállítása

  1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

    Megjegyzések:

    • Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
    • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
  2. Kattintson a Beállítások > E-mail/FTP beállítások > E-mail beállítások lehetőségre.

  3. Adja meg a megfelelő információkat, majd kattintson a Küldés gombra.

Hasznos volt ez a cikk?
Top