Skip to Content Information Center
Lexmark MX310

Kopírování fotografií

  1. Položte fotografii lícem dolů do levého horního rohu skleněné plochy skeneru.

  2. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

     > Kopírování >  > Typ obsahu > Fotografie

  3. V nabídce Zdroj obsahu zvolte nastavení, které nejlépe popisuje kopírovanou předlohovou fotografii, a poté stiskněte tlačítko .

    Poznámka:  Pokud chcete kopírovat další fotografii, položte ji na skleněnou plochu skeneru, stisknutím tlačítka šipka doleva nebo doprava přejděte na položku Skenovat další stránku a stiskněte tlačítko .

  4. Pomocí tlačítka šipka doleva nebo doprava přejděte na položku Dokončit úlohu, a potom stiskněte tlačítko .

Byl tento článek užitečný?
Top