Skip to Content Information Center
Lexmark MX310

Lexmark MX310

Ilægning i skuffer

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede, indtil de skal bruges.

 1. Træk bakken helt ud.

  Bemærk!  Fjern aldrig skuffer, mens der udskrives et job, eller mens der står I brug på printerkontrolpanelet. Dette kan forårsage papirstop.

 2. Klem breddestyrtappen sammen, og flyt den til den position, der passer til størrelsen for det papir, du lægger i.

 3. Klem længdestyrtappen sammen, og flyt den til den position, der passer til størrelsen for det papir, du lægger i.

  Bemærkninger:

  • Ved visse papirstørrelser, f.eks. Letter, Legal og A4, skal du klemme og skubbe længdestyrtappen bagud, således at der bliver plads til denne papirlængde.
  • Når der ilægges papir med størrelsen Legal, vil længdestyret gå ud over basisenheden, så papiret vil blive udsat for støv. Du kan købe et støvdæksel separat, som du kan benytte til at beskytte papiret mod støv. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.
  • Hvis du ilægger papir i A6-størrelse i standardbakken, skal du klemme på længdestyrtappen og derefter skubbe længdestyret mod midten af bakken til positionen for A6-størrelse.
  • Sørg for, at bredde- og længdestyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bunden af bakken.
 4. Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

 5. Læg papirstakken i.

  Bemærkninger:

  • Hvis du benytter genbrugspapir eller fortrykt papir, skal du lægge papiret med den udskriftsegnede side nedad.
  • Papir med huller lægges med hullerne vendende øverst mod forsiden af bakken.
  • Brevpapir lægges med forsiden nedad og med den øverste kant af arket mod forsiden af bakken. Ved tosidet udskrivning ilægges brevpapir med forsiden opad og med arkets nederste del mod forsiden af bakken.
  • Kontroller, at papiret ligger under indikatoren for maksimal papiropfyldning, der sidder på siden af breddestyret.
 6. Indsæt bakken.

 7. Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

  Bemærk!  Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.

Var denne artikel nyttig?
Top