Skip to Content Information Center
Lexmark MS310

Lexmark MS310

Tálcák betöltése

  VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:  A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

 1. Húzza ki teljesen a tálcát.

  Megj.:  Ne távolítsa el a tálcákat egy feladat nyomtatása közben, vagy amikor az alábbi jelzőfénysorrend világít a nyomtató vezérlőpaneljén. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

  Foglalt

  – villog

 2. Nyomja össze a papírszélesség-vezető fület, majd csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

 3. Nyomja össze a papírhosszúság-vezető fület, majd csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

  Megjegyzések:

  • Egyes papírméreteknél, így a letter, legal és A4 méretnél, nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa őket hátra a hosszúság beállításához.
  • Legal méretű papír betöltésekor a papírhosszúság-vezetők túlnyúlnak a tálca talpán, így a papír beporosodhat. Annak érdekében, hogy a portól megvédje a papírt, vásárolhat külön egy porvédő fedelet. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
  • Ha A6-os méretű papírt szeretne betölteni a normál tálcába, akkor nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, és csúsztassa őket a tálca közepére, az A6-os méret pozíciójába.
  • Győződjön meg arról, hogy a hossz- és szélvezetők illeszkedjenek a tálca alján lévő papírméret-mutatókhoz.
 4. Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

 5. Töltse be a papírköteget.

  Megj.:  Ügyeljen, hogy a papírköteg felső lapja a szélességvezető oldalán látható maximális feltöltési jel alatt legyen.

  Megjegyzések:

  • Az újrahasznosított vagy előnyomott papírt a nyomtatandó oldallal lefelé töltse be.
  • Előlyukasztott papírt úgy helyezzen be, hogy a felső élnél lévő lyukak a tálca eleje felé essenek.
  • Fejléces papír betöltése esetén helyezze a lapot fejjel lefelé úgy, hogy annak felső éle a tálca eleje felé essen. A kétoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt a nyomtatott felületével lefelé töltse be a tálca elülső feléhez.
 6. Helyezze vissza a tálcát.

 7. A beágyazott webkiszolgáló vagy a számítógép Papír menüjében állítsa be a papírméretet és -típust úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

  Megjegyzések:

  • Ha a nyomtató nem csatlakozik hálózathoz, akkor az operációs rendszertől függően nyissa meg a Helyi nyomtató beállításai segédprogram vagy a Nyomtatóbeállítások Papír menüjét.
  • A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése érdekében a megfelelő papírméretet és -típust állítsa be.
Hasznos volt ez a cikk?
Top