Skip to Content Information Center
Lexmark MS310

Uvíznutí papíru v univerzálním podavači

– Zapnuto

– Zapnuto

Pokud kombinace kontrolek odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.

– Zapnuto

– Zapnuto

– Zapnuto

– Zapnuto

Pokud doplňková kombinace kontrolek odpovídá výše uvedenému obrázku, postupujte následovně.

  1. Vyjměte uvíznutý papír.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  2. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.

  3. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko .

Byl tento článek užitečný?
Top