Skip to Content Information Center
Lexmark MS310

Uvíznutí papíru v zadních dvířkách

– Zapnuto

– Zapnuto

Pokud kombinace kontrolek odpovídá výše uvedenému obrázku, dvakrát stiskněte tlačítko , abyste zobrazili doplňkovou kombinaci.

– Zapnuto

– Zapnuto

– Zapnuto

Pokud doplňková kombinace kontrolek odpovídá výše uvedenému obrázku, postupujte následovně.

  1. Otevřete zadní dvířka.

  2. Vyjměte uvíznutý papír.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  3. Zavřete zadní dvířka.

  4. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko .

Byl tento článek užitečný?
Top