Skip to Content Information Center
Lexmark MS310

Vymazání trvalé paměti

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Otevřete přední dvířka tiskárny a při zapínání tiskárny podržte stisknuté tlačítko . Uvolněte tlačítko až poté, až kombinace kontrolek na ovládacím panelu tiskárny bude odpovídat následujícímu obrázku.

  ‑ Zapnuto

  ‑ Zapnuto

  ‑ Zapnuto

  ‑ Zapnuto

 3. Podržte stisknuté tlačítko , dokud kombinace kontrolek na ovládacím panelu tiskárny nebude odpovídat následujícímu obrázku, a potom stiskněte tlačítko .

  ‑ Bliká

  ‑ Bliká

  Tiskárna se během tohoto procesu několikrát restartuje.

  Poznámka:  Příkaz Smazat všechna nastavení z paměti tiskárny bezpečně odebere nastavení zařízení, úlohy a hesla.

 4. Zavřete přední dvířka.

Byl tento článek užitečný?
Top