Skip to Content Information Center
Lexmark MS310

Nastavení velikosti a typu papíru

  Používání vestavěného webového serveru

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na položku Nastavení > nabídka Papír.

  Pomocí nastavení tiskárny v počítači

 • Podle použitého operačního systému otevřete nabídku Papír pomocí Nástroje pro nastavení místní tiskárny nebo pomocí Nastavení tiskárny.
 • Poznámka:  Nastavení formátu a typu papíru zůstanou uložena, dokud nedojde k obnovení výchozího nastavení.

Byl tento článek užitečný?
Top