Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Uvíznutí papíru v zadních dvířkách

  1. Otevřete zadní dvířka.

    VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

  2. Vyjměte uvíznutý papír.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  3. Zavřete zadní dvířka.

  4. V případě potřeby stiskněte tlačítko na ovládacím panelu.

Byl tento článek užitečný?
Top