Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Embedded Web Server se neotevírá

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Zapněte tiskárnu.

 2. Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu tiskárny.

 3. Stiskněte klávesu Enter.

Otevřel se server Embedded Web Server?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

  Zkontrolujte, zda je adresa IP správná.

 1. Zobrazte adresu IP tiskárny:

  • v části TCP/IP v nabídce Síť/Porty;
  • vytištěním stránky s nastavením sítě nebo stránky s nastavením nabídek a vyhledáním informace v části TCP/IP.
  • Poznámka:  Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

 2. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu IP tiskárny.

  Poznámka:  V závislosti na nastavení sítě může být pro přístup k serveru Embedded Web Server třeba před adresu IP skeneru zadat „https://“ namísto „http://” před adresu IP tiskárny pro přístup k serveru Embedded Web Server.

 3. Stiskněte klávesu Enter.

Otevřel se server Embedded Web Server?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

  Zkontrolujte, zda je síť funguje.

 1. Vytiskněte stránku s nastavením sítě.

 2. Zkontrolujte první část stránky s nastavením sítě a ověřte, že stav je Připojeno.

  Poznámka:  Pokud je stav Nepřipojeno, je možné, že připojení vypadává nebo je vadný síťový kabel. Požádejte o pomoc správce systému a poté vytiskněte další stránku s nastavením sítě.

 3. Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu tiskárny.

 4. Stiskněte klávesu Enter.

Otevřel se server Embedded Web Server?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 4.

Krok 4

  Zkontrolujte připojení kabelů k tiskárně a tiskový server a ujistěte se, že jsou v pořádku.

 1. Připojte správně kabely. Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.

 2. Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu tiskárny.

 3. Stiskněte klávesu Enter.

Otevřel se server Embedded Web Server?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 5.

Krok 5

Dočasně zakažte webové servery proxy.

 • Servery proxy mohou blokovat nebo omezovat přístup k některým webovým serverům včetně serveru Embedded Web Server.

Otevřel se server Embedded Web Server?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na správce systému.

Byl tento článek užitečný?
Top