Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Fylla på i magasin

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara stängda tills de behövs.

 1. Dra ut facket helt.

  Obs!  Ta aldrig ut ett fack under en pågående utskrift eller när Upptagen visas på skrivarens display. Om du gör det kan papperet fastna.

 2. Tryck ihop och skjut sedan breddstödsfliken till rätt läge för den pappersstorlek som du fyller på.

 3. Tryck ihop och skjut sedan längdstödsfliken till rätt läge för den pappersstorlek som du fyller på.

  Anmärkningar:

  • När du ska fylla på med pappersstorlekar som Letter, Legal och A4 måste du skjuta längdstödsfliken bakåt för att papperet ska få plats på längden.
  • När du fyller på papper i storleken Legal sträcker sig längdstödet längre än basen vilket gör att papperet exponeras för damm. För att skydda papperet från damm kan du köpa ett separat dammskydd. Om du vill ha mer information kontaktar du kundtjänst.
  • Om du fyller på papper med storleken A6 i standardfacket trycker du ihop och skjuter längdstödsfliken mot mitten av facket till positionen för A6-storlek.
  • Kontrollera att bredd- och längdstöden är i linje med pappersstorleksmarkeringarna på botten av facket.
 4. Böj pappersbunten fram och tillbaka och lufta den sedan. Se till att du inte viker eller skrynklar papperet. Jämna till kanterna mot ett plant underlag.

 5. Fyll på pappersbunten.

  Anmärkningar:

  • Fyll på med den utskrivbara sidan vänd nedåt när du använder återvunnet eller förtryckt papper.
  • Fyll på papper med hålslag med hålen på den övre kanten mot framkanten av facket.
  • Fyll på brevhuvud med framsidan nedåt, med den övre kanten av arket mot framkanten av facket. För 2-sidig utskrift, fyll på brevhuvudet med framsidan uppåt med den nedre kanten av arket mot framkanten av facket.
  • Se till att papperet är under märket som anger maxgränsen för papperspåfyllning som finns på sidan av breddstödet.
 6. Sätt i facket.

 7. På skrivarens kontrollpanel anger du pappersstorlek och papperstyp på pappersmenyn så att det matchar med papperet som har fyllts på i facket.

  Obs!  Ställ in rätt pappersstorlek och papperstyp för att undvika pappersstopp och utskriftskvalitetsproblem.

Var denna artikel användbar?
Top