Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Import a export konfigurace

Nastavení konfigurace můžete exportovat do textového souboru a poté importovat a použít u jiných tiskáren.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámka:  Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

 2. Klepněte na položku Nastavení > Aplikace > Správa aplikací.

 3. V seznamu nainstalovaných aplikací klepněte na název aplikace, kterou chcete konfigurovat.

 4. Klepněte na položku Konfigurovat a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pro export konfigurace do souboru klepněte na položku Export a poté postupujte podle pokynů na obrazovce počítače a soubor konfigurace uložte.
  • Poznámky:

   • Při ukládání souboru konfigurace můžete zadat jedinečný název souboru nebo použít výchozí název.
   • Pokud dojde k chybě „Nedostatek paměti JVM“, opakujte proces exportu, dokud se konfigurační soubor neuloží.
  • Pro import konfigurace ze souboru klepněte na položku Import a poté procházejte k uloženému souboru konfigurace, který byl exportován z dříve konfigurované tiskárny.
  • Poznámky:

   • Před importem souboru konfigurace můžete nejprve zobrazit jeho náhled, nebo můžete soubor načíst přímo.
   • Dojde-li k překročení časového limitu a objeví se prázdná obrazovka, aktualizujte webový prohlížeč a klepněte na tlačítko Použít.
Byl tento článek užitečný?
Top