Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Přístup k serveru Embedded Web Server

  Embedded Web Server je webová stránka tiskárny, která umožňuje zobrazit a vzdáleně konfigurovat nastavení tiskárny i když nejste fyzicky poblíž tiskárny.

 1. Zjistěte IP adresu tiskárny:

  • na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny;
  • v části TCP/IP v nabídce Síť/Porty;
  • vytištěním stránky s nastavením sítě nebo stránky s nastavením nabídek a vyhledáním informace v části TCP/IP.

  Poznámka:  Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

 2. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

 3. Stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka:  Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

Byl tento článek užitečný?
Top