Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Nastavení aplikace Forms and Favorites

Poznámka:  Novější verze této Uživatelské příručky může obsahovat přímý odkaz na Příručku správce této aplikace. Aktualizace této Uživatelské příručky naleznete na webových stránkách http://support.lexmark.com.

PoložkaFunkce

Umožňuje zefektivnit pracovní postupy pomocí rychlého hledání a tisku často používaných online formulářů přímo z domovské obrazovky tiskárny.

Poznámka:  Tiskárna musí mít povolení k přístupu do síťové složky, na server FTP nebo na webové stránky, kde je uložena záložka. V počítači, ve kterém je záložka uložena, nastavte sdílení, zabezpečení a nastavení brány firewall tak, aby měla tiskárna alepoň oprávnění ke čtení. Další informace si vyhledejte v dokumentaci dodané s operačním systémem.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámka:  Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

 2. Klepněte na položku Nastavení > Aplikace > Správa aplikací > Forms and Favorites.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat a poté přizpůsobte nastavení.

  Poznámky:

  • Popis nastavení naleznete v nápovědě aktivované ukazatelem myši u jednotlivých polí.
  • Chcete-li ověřit správnost nastavení umístění záložky, zadejte správnou adresu IP hostitelského počítače, v němž se záložka nachází. Další informace o získání adresy IP hostitelského počítače naleznete v části Vyhledání adresy IP počítače.
  • Ujistěte se, zda má tiskárna práva pro přístup do složky, v níž se záložka nachází.
 4. Klepněte na tlačítko Použít.

Chcete-li používat aplikaci, stiskněte tlačítko Forms and Favorites na domovské obrazovce tiskárny. Pak můžete procházet kategorie formulářů nebo je vyhledávat podle čísla, názvu nebo popisu.

Byl tento článek užitečný?
Top