Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

Nabídka Zprávy

PoložkaFunkce

  Stránka nastavení nabídek

Vytištění sestavy obsahující informace o papíru založeném do zásobníků, nainstalované paměti, celkovém počtu stránek, alarmech, časových limitech, jazyku ovládacího panelu, adrese TCP/IP, stavu spotřebního materiálu, stavu síťového připojení a další informace.

  Statistika zařízení

Vytištění sestavy obsahující statistiku tiskárny, např. informace o spotřebním materiálu a podrobnosti o vytištěných stránkách.

  Stránka nastavení sítě

Vytištění zprávu obsahující informace o síťových nastaveních tiskárny, např. informace o adrese TCP/IP.

Poznámka:  Tato položka nabídky se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

  Seznam profilů

Vytištění seznamu profilů uložených v tiskárně

Poznámka:  Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je zapnuto LDSS.

  Tisk typů písma

 • Písma PCL
 • Písma PostScript

Vytiskne zprávu se všemi písmy, která jsou k dispozici pro aktuálně nastavený jazyk tiskárny.

Poznámka:  Je k dispozici zvláštní seznam s emulacemi PCL a PostScript.

  Tisk adresáře

Tiskne seznam všech prostředků uložených na volitelné paměťové kartě flash.

Poznámky:

 • Velikost vyrovnávací paměti úlohy musí být nastavena na 100 %.
 • Volitelná paměťová karta flash musí být správně nainstalována a řádně fungovat.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když je nainstalovaná volitelná paměťová karta flash.

  Zpráva o aktivech

Tisk zprávy obsahující inventární informace o tiskárně, např. sériové číslo a název modelu.

  Souhrn protokolu událostí

Tisk zprávy obsahující shrnutí všech zaprotokolovaných událostí.

Byl tento článek užitečný?
Top