Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

nabídka TCP/IP

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

 • Síť/Porty > Standardní síť > Nastavení standardní sítě > TCP/IP
 • Síť/Porty > Síť  [x] > Nastavení sítě  [x]   > TCP/IP

Poznámka:  Tato nabídka je dostupná jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

PoložkaČinnost

  Nastavit název hostitele

Nastavení názvu hostitele

Poznámky:

 • Toto nastavení lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.
 • Název hostitele může obsahovat max. 15 znaků a je možné použít pouze alfanumerické znaky US‑ASCII a pomlčku.

  Adresa IP

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu protokolu TCP/IP.

Poznámka:  Ruční nastavení adresy IP nastavuje možnosti Povolit DHCP a Povolit Auto IP na hodnotu Vypnuto. Na hodnotu Vypnuto nastavuje také možnosti Zapnout BOOTP a Zapnout RARP v systémech, které podporují technologie BOOTP a RARP.

  Síťová maska

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální masku sítě protokolu TCP/IP.

  Brána

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální bránu protokolu TCP/IP.

  Povolit DHCP

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Specifikace adresy DHCP a přiřazení parametrů

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

  Zapnout RARP

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Specifikace nastavení přiřazení adresy RARP

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze u modelů tiskáren s dotykovým displejem.

  Zapnout BOOTP

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Specifikace nastavení přiřazení adresy BOOTP

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.
 • Tato položka nabídky se zobrazí pouze u modelů tiskáren s dotykovým displejem.

  Povolit AutoIP

 • Ano
 • Ne

Specifikace nastavení automatické konfigurace IP sítě

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Ano.

  Povolit server FTP/TFTP

 • Ano
 • Ne

Aktivuje vestavěný server FTP, což vám umožní odesílat soubory do tiskárny pomocí protokolu FTP (File Transfer Protocol).

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Ano.

  Povolit server HTTP

 • Ano
 • Ne

Aktivuje vestavěný webový server (Embedded Web Server). Je-li aktivován, lze tiskárnu monitorovat a spravovat na dálku pomocí webového prohlížeče.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Ano.

  Adresa serveru WINS

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru WINS.

  Povolit DDNS

 • Ano
 • Ne

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální nastavení DDNS.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Ano.

  Povolit mDNS

 • Ano
 • Ne

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální nastavení mDNS.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Ano.

  Adresa serveru DNS

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru DNS.

  Záloha adresy serveru DNS

Umožňuje zobrazit nebo změnit zálohu adres serveru DNS.

  Záloha 2. adresy DNS serveru

  Záloha 3. adresy DNS serveru

  Povolit protokol HTTPS

 • Ano
 • Ne

Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální nastavení HTTPS.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Ano.

Byl tento článek užitečný?
Top