Skip to Content Information Center
Lexmark MS610dn / MS610dtn

Lexmark MS610dn / MS610dtn

nabídka IPv6

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

 • Síť/Porty > Standardní síť > Nastavení standardní sítě > IPv6
 • Síť/Porty > Síť  [x] > Nastavení sítě  [x] > IPv6

Poznámka:  Tato nabídka je dostupná jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

PoložkaČinnost

* Tato nastavení lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.

  Povolit IPv6

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Zapne použití protokolu Internet Protocol Version Six (IPv6) v tiskárně.

IPv6 používá k vytváření IP adres větší čísla.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

  Automatická konfigurace

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Určuje, zda síťový adaptér akceptuje automatické konfigurační vstupy adres IPv6 prováděné směrovačem.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

  Nastavit název hostitele*

Nastavení názvu hostitele

Poznámka:  Název hostitele může obsahovat max. 15 znaků a je možné použít pouze alfanumerické znaky US‑ASCII a pomlčku.

  Zobrazit adresu*

Zobrazí aktuální IPv6 adresy.

  Zobrazit adresu směrovače*

Zobrazí aktuální adresu směrovače.

  Povolit DHCPv6

 • Zapnuto
 • Vypnuto

Aktivuje protokol DHCPv6 v tiskárně.

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.

Byl tento článek užitečný?
Top